Gi en gave til bibelarbeidet internasjonalt!

Det er millioner av mennesker som ønsker seg en bibel, men ikke kan få tak i en. Grunnen kan være at det ikke finnes bibler på deres språk, at det ikke selges bibler i landet deres eller at de ikke har råd til å kjøpe en. Bibelselskapets mål er at alle mennesker skal få tilgang til sin egen bibel, på et språk de forstår, til en pris de kan betale og i en form som de kan bruke.

På grunn av de mange gavene gjennom hele året og takkofrene på Bibeldagen er Det Norske Bibelselskap en av de største bidragsyterne til trykking og spredning av bibler i andre land. Bibelselskapet støtter hvert år prosjekter i omkring 40 land. Prosjektene omfatter alt fra oversettelsesarbeid og leseopplæring til drift av bibelbutikker og subsidiering av bibler til fattige.

Selv en liten gave fra en norsk giver rekker langt når den brukes i et annet land. 100 norske kroner dekker papiret til ti kinesiske bibler, eller sørger for trykking og frakt av tre illustrerte barnebibler til Cuba. Selv om menigheten ikke har ressurser til å gjøre så mye ut av Bibeldagen, kan et enkelt takkoffer til bibelarbeidet bety mye for noen mennesker som for første gang kan få sin egen bibel.

Hvem gjør hva?

Hvert år legges det ut informasjon om årets bibeldagsprosjekt på disse sidene. Her finner menigheten ressurser til både gudstjenester og andre samlinger.

Menighetens bibelkontakt minner staben på å sette inn Bibeldagen i årsplanen og kan vise dem ressursene fra Bibelselskapet på bibeldagen.no.

  • Menigheten finner artikler og bilder til bruk i menighetsbladet i god tid før Bibeldagen, eller som kan sendes til lokalavisene like før dagen.
  • Den som skal forkynne, finner forslag og gode momenter til prekenen ut fra teksten for Såmannssøndag.
  • Ved å spørre i god tid kan menigheten få besøk av en taler fra Bibelselskapet.
  • Den lokale bibelkontakten kan fortelle om årets bibeldagsprosjekt under kunngjøringene, eller under kirkekaffen etterpå.
  • Den som skal lede gudstjenesten, finner forslag til forbønn og kunngjøringer om dagens takkoffer.
  • Menighetens musikalske leder vil ofte finne en sang fra årets prosjektland, eller en annen sang som passer til bruk på Bibeldagen.
  • Den som skal lede kunngjøringene, kan laste ned en presentasjon av årets prosjektland.
  • Under kunngjøringene kan en også bruke en kort film med presentasjon av årets prosjektland. Denne bør lastes ned på forhånd, slik at et tregt Internett ikke hindrer avspillingen på storskjerm.