Spørsmål og svar

Her kan du finne svarene på dine spørsmål :)

Hopp rett til

Bibelgaven FAQ

Gi til det som ligger deg på hjertet. Tenk gjerne gjennom hvor mye du ønsker å gi generelt, og velg deg ut et eller flere formål du ønsker å støtte. Gi gjerne fast via AvtaleGiro da dette har lavest kostnad for deg som giver og oss som mottaker. Det betyr at mer av din gave går til bibelarbeidet.

Avtalegiro:

  • Dette er den enkleste og rimeligste måten for deg som giver å gi, og for oss som organisasjon å motta gaver. Du velger selv hvor ofte og mye du ønsker å gi
  • Du kan enten registrere din faste givetjeneste med AvtaleGiro enkelt og raskt online her på våre hjemmesider: (https://bibel.profundo.no/giver)
  • Hvis du ønsker å opprette Avtalegiro selv direkte i din nettbank, kan du kontakte vår giverservice på enten e-post [email protected] eller tlf 47 97 64 70 for å få oppgitt KID til bruk i din nettbank.

Hvis du ønsker å få tilsendt et papirskjema for å inngå AvtaleGiro, så kan du kontakte vår giverservice på enten e-post [email protected] eller tlf 47 97 64 70.

SMS:

Du kan gi 1 (kr 26), 2 (kr 52) eller 4 (kr 104) bibler hver måned via sms. Du registrer deg enkelt via sms.

Send enten "enbibel", "2bibler" eller "4bibler" til 2474 for å registrere din faste givertjeneste via sms.

VIPPS:

Du kan gi fast via VIPPS. Kontakt vår giverservice på tlf 47 97 64 70 eller e-post: [email protected] så hjelper de deg.

Ja, det kan du! Du kan velge mellom følgende øremerkede faste givertjenester:

Kina, Syria / Irak, Bibelbro til Øst (dvs Øst-Europa og Sentral-Asia), SAT-7 (kristent mediearbeid i Midt-Østen) og Ukraina.

I tillegg så er det mulig å gi til alt vårt bibelarbeid ved å gi til vår generelle faste givertjeneste «Gi den videre».

Du kan registrere deg som fast giver her: (https://bibel.profundo.no/giver)

OBS: Det er dessverre ikke mulig å øremerke fast givertjeneste som gis via sms.

Gaver til Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven gir rett til skattefradrag i henhold til de reglene som til enhver tid gjelder: https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/

For skatteåret 2022 gis det skattefradrag for gaver opptil kr 50 000. Du må gi minimum kr 500,- til en organisasjon for at gaven skal være fradragsberettiget.

Gavene innrapporteres automatisk til skattemyndighetene fra Bibelselskapet hvis vi har ditt fødselsnummer (11 siffer). Det er kun mulig å få skattefradrag hvis vi har ditt fødselsnummer.

Det Norske Bibelselskap har flere avdelinger, og en av dem er avdelingen for bibelmisjon. Vi har valgt å kalle dette arbeidet for «Bibelgaven» fordi giverne gir bibler til mennesker i andre land som ikke har mulighet til å skaffe seg det selv. Hvert år støtter vi ca 90 prosjekter i over 40 land, og de fleste prosjektene er bibeloversettelse og –distribusjon.

Alle prosjekter vi støtter gjennomføres av andre nasjonale bibelselskap som er medlem av De Forente Bibelselskaper (United Bible Societies) som ble etablert i 1946. Totalt er det 151 nasjonale bibelselskap som på denne måten sørger for at Bibelen er tilgjengelig i mer enn 240 land og territorier over hele verden.

Ja, gavene kommer frem dit de skal. Det er vi helt sikre på, fordi alle bibelselskapene som er en del av De Forente Bibelselskaper har samme prosjekthåndteringssystem og kontrollrutiner. I tillegg er Det Norske Bibelselskap medlem i Innsamlingskontrollen som sjekker at våre regnskap er i orden og at pengene går dit de skal.

Hvis du er fast giver, kan du øremerke dine faste gaver til følgende områder: Kina, Bibelbro til Øst (Dvs Øst-Europa og Sentral-Asia), Syria og Irak og SAT-7 (kristen mediearbeid i Mist-Østen). Hvis du ønsker at vi skal bruke dine gaver der behovet til enhver tid er størst, kan du gi til vår generelle faste givertjeneste «GI den videre».

Hvis du ønsker å øremerke en enkeltgave, kan du ta kontakt med vår innsamlingsleder Ann-Catherine Kvistad, e-post [email protected] evt tlf 47 97 64 74.

Ved innsamlingskampanjer går selvsagt gavene som samles inn, til det aktuelle formålet. Hvis det samles inn mer penger enn prosjektet behøver, vil overskytende gaver bli brukt til lignende type arbeid i andre land.

Gavekonto: 3000 16 16869

VIPPS: #94418. Husk å skrive navn og adresse i meldingsfeltet samt hva gaven evt skal øremerkes.

Online (bank-/kredittkort eller VIPPS):

Generell gave: https://bibel.profundo.no/gene...

Hvis du ønsker å gi øremerket til et spesielt land / prosjekt, så kan du klikke her: Bibelselskapet | Våre prosjekter. Klikk så videre til det landet du ønsker å støtte.


Gavekonto 3000 16 16869

Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter årlig ca 90 prosjekter i over 40 land, og de fleste prosjektene er bibeloversettelse og –distribusjon. Oversettelsesprosjekter støtter vi ofte fra oppstart til oversettelsen er ferdig. Dette kan ta alt fra 10 til 30 år. Prosjekter innen bibeldistribusjon og –trykking vurderer vi ofte fra år til år, men det er mange land som mottar støtte hvert år. Se her for nærmere informasjon om prosjekter du kan støtte:

Stadig flere velger å gi en testamentarisk gave til Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. Du finner mer informasjon om regler for å testamentere samt en brosjyre med nyttig informasjon her.

1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Brosjyren ovenfor forholder seg til arveloven som er virksom før dette tidspunktet.

Feire et jubileum men har allerede alt du trenger? Stadig flere gir gavene sine til Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. Gavene kan øremerkes til f.eks. et bestemt land, og vi har kort som kan brukes til invitasjon. Jubilanten får en bokgave fra oss som en symbolsk takk og oversikt etter feiring over innbetalinger.

Ta gjerne kontakt med vår giverservice på tlf 47 97 64 70 evt e-post [email protected] for nærmere informasjon.

Mange velger å gi en minnegave til bibelarbeid. Begravelsesbyrået hjelper pårørende å ordne dette. Hvis gavene sendes inn direkte til oss, så kan de gavekonto 3000 16 16869. Husk å merke innbetalingen med avdødes navn og at det gjelder en minnegave. VIPPS nummer 944418 kan også brukes. Viktig at avdødes navn og «minnegave» samt givers navn og adresse skrives i meldingsfeltet.

Gaver gitt via AvtaleGiro er den rimeligste måten for deg som giver å gi, og for Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven å motta gaver.

Mange givere ønsker å motta informasjon om bibelarbeidet som støttes i verden og å høre om behov. Vi har mulighet til å sende slik informasjon på papir eller e-post. Kontakt vår giverservice på tlf 47 97 64 70, evt e-post [email protected] for å gi beskjed om hvordan du ønsker å motta slikt materiell, evt om du ikke ønsker å motta materiell.

Kan jeg få tilsendt informasjon på e-post?

Ja, det kan du. Kontakt vår giverservice på tlf 47 97 64 70, e-post [email protected] så ordner vi dette.

Vår giverservice hjelper deg gjerne. Ta gjerne kontakt på tlf 47 97 64 70, evt e-post [email protected].

Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter primært prosjekter i regi av andre nasjonale bibelselskap. Hvert år mottar vi søknader om prosjektstøtte som vi sier «ja» eller «nei» til basert på hvor mye gaveinntekter vi tror vi vil få neste år.

Givere lurer noen gang på hvilken bibeloversettelse som selges /deles ut i de forskjellige landene. Dette varierer iht hvilke oversettelser som er tilgjengelig i det aktuelle landet og hvilken oversettelse som tradisjonelt brukes.

Se informasjon på denne linken