Bibelen til barn og unge i Norge

Førsteklassing med skolesekk
Bibelselskapet har ressursene for neste generasjon, men vi trenger hjelp til å både lage mer og holde det gratis tilgjengelig. Foto: Dan Aksel Jacobsen

Vi vet at mange i Norge er bekymret for vår kristne kulturarv og for barn og unges kunnskap om, og tilgang til, Bibelen. Uten kjennskap til Bibelens innhold er det vanskelig å forstå norsk historie, ord og uttrykk, og å få et personlig forhold til Gud og kristen tro. 

Alt for mange barn og unge i Norge vokser opp i hjem hvor Bibelen ikke har en naturlig plass, og ansatte i skole og menighet er ofte de eneste som kan fortelle den oppvoksende slekt om Guds ord. Derfor vokser mange barn og unge i Norge opp uten å noen gang ha fått kjennskap til Bibelen. Ønsker du at det skal være slik?

Det er ikke enkelt å endre skolefag, og det er foreldrenes ansvar å oppdra sine barn i den kristne tro, men i denne kritiske situasjonen for Norges kristne kulturarv, og nye generasjoners kunnskap om kristen tro, så kan vi gjøre én ting: Sørge for at Bibelen er gratis og enkelt tilgjengelig der barn og unge er: på nettet.

Vi trenger din hjelp nå slik at barn og unge, lærere, søndagsskolelærere og foreldre/foresatte også fremover kan lese Bibelen gratis på bibel.no og få tilgang til materiell som ligger her klart til bruk.

Pengene som samles inn brukes til:

Drift og vedlikehold av bibel.no

Nettbibelen på bibel.no er mye brukt i undervisning for barn og unge. Vi ønsker at bibelteksten til enhver tid skal være gratis tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nord-samisk, men det koster årlig 2-3 millioner for vedlikehold, tekniske løsninger og lønn til ansatte for bibel.no.

Drift og vedlikehold av Tidslinjen

Tidslinjen – Den store fortellingen i Bibelen er 52 utvalgte illustrasjoner som viser rekkefølgen i Det gamle og Det nye testamentet: Fra skapelsen til håpet om en ny himmel og en ny jord. Undervisningsverktøyet er utviklet av kateket i Sandar, Hilde Heitmann. Illustratør er Oscar Jansen. Materiellet ble brukt digitalt av 42 800 brukere i 2022, og er populært i både private hjem, menigheter og skoler. Gaver vil bli brukt til vedlikehold av Tidslinjen og lønn til ansatte. 

Produksjon av BibleProject-filmer

Akkuar nå har vi 95 korte animerte filmer med kunnskap om Bibelen. Høy faglig og kunstnerisk kvalitet som presenterer de store linjene i den bibelske fortellingen. Målgruppen er ungdom og unge voksne. Pr. august 2023, er det mer enn 2000 som abonnerer på denne YouTube-kanalen, og filmene er meget populære i ungdomsarbeid og skole, men det er enda flere filmer som trengs å lages

I tillegg blir støtten brukt til:

  • Kursvirksomheten barn og unge. 
  • Podkasten Barnas Bibelpod 
  • Andre prosjekter til barn og unge.