Den barmhjertige samaritan

Eyerus og venninnen Samira jobber som frivillige for Den barmhjertige samaritan.

Den barmhjertige samaritan er et omfattende program for redusering av hiv-smitte og stigmatersing av dem som lever med viruset. Programmet bidrar med korrekt informasjon om viruset og hvordan man unngår smitte, samt støtte til dem som er smittet slik at de kan få nytt håp og tro på livet. Dette er utfordrende fordi sykdommen er knyttet til skam og fortielse. Hiv-smittede erfarer stigmatisering ved at familie og venner bryter relasjonen med dem når de er på sitt mest sårbare. Hvis kampen mot hiv skal vinnes er vi avhengige av å forene alle gode krefter i samfunnet. Kirker og andre sivilsamfunnsaktører i Afrika bidrar i kampen mot hiv og aids gjennom den Den barmhjertige samaritan.

Det norske bibelselskap støtter Den barmhjertige samaritan i Etiopia og andre land i Øst-Afrika gjennom HIV-Service, som bidrar med kapasitetsbygging og ressurser for nasjonale bibelselskap.

Programmet mottar støtte fra Norad gjennom Bibelselskapets medlemskap i Digni.