Bibelsporet

Tenk å lære hele Bibelen på fire skoletimer! Det høres umulig ut! Bibelsporet gjør det mulig, og elever i barneskolen får bli med på en spennende reise fra skapelsen til Paulus’ misjonsreiser.

Illustrasjon av to barn som løper

Bibelsporet er et solid metodisk undervisningsopplegg. Det er tilpasset de nye læreplanene i KRLE-faget og tilrettelagt for 4. og 5. trinnet. Undervisningsopplegget er ikke forkynnende.

Barna lærer og husker gjennom øvelser og fortellinger. De blir fort oppslukt i heftet som gir bokstavleker og grubliser. De siste 20 årene har 11% av norske skoleelever over hele landet vært gjennom kurset.

Det er tre pedagogiske bærebjelker som gjør opplegget svært attraktivt:

  • Spennende bibelfortellinger som formidles muntlig av engasjert kursholder,
  • et gøyalt hefte med oppgaver i ulik vanskelighetsgrad,
  • ei huskeregle med bevegelser som holder drivkraft gjennom hele Bibelen.

Bibelsporet er en ressurs for å dekke kompetansemål i KRLE-faget for 4.-5. trinn. Bibelsporet gir kjennskap til kristen kulturtradisjon. I løpet av fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen mellom fortellingene i Bibelen, med søkelys på de fortellingene som har vært med på å forme vår kultur.

Bibelsporet - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et skolebesøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Bibelsporet.

Hvordan få Bibelsporet til min skole:


Ta kontakt med din lokale menighet. En sertifisert instruktør kommer til skolens 4. el. 5.trinn og underviser til sammen 2x2 skoletimer. Bibelsporet er en ressurs for samarbeidet mellom skole og kirke.

Bibelselskapet trener opp instruktører over hele landet, både fra Den norske kirke og frikirkelige sammenhenger. Vi har derfor oversikt over sertifiserte instruktører for din skole.Ta kontakt med oss, så vil vi formidle ønsket til en menighet i nærheten av din skole.
Send e-post

Den magiske boka

- en filmressurs til fritt bruk

Bilde av heftet som brukes i kurset.
Elevheftene er gjennomillustrerte og innbyr til aktivitet. Forebeholdt bruk i skolen.

Forståelse og refleksjon.

Bibelsporet formidler fortellinger fra jødisk tradisjon (Tanakh) og fra kristen tradisjon, gjennom bibelske fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet. Å se sammenhengen mellom disse tekstene kan bidra til forståelse for og refleksjon rundt kristen tro og religiøs praksis, samt kristendommens plass i samfunn, historie, kunst og kultur.

Tilbakemelding fra lærer

Tusen takk for flotte timer hos oss. Jeg kunne se at elevene koste seg. Jeg tror det har stor betydning for elevene å møte andre fagpersoner som bidrar med sin unike kunnskap og erfaring. Vi trenger flere trygge voksne som kan være med på å gi elevene tanker og verdier for å bygge et godt etisk grunnlag. Tusen takk for at dere prioriterer å bruke tid ute i skolene!