Bibelsporet

Dette kurset gir opplæring om Bibelen for kirkens ansatte som besøker sine lokale skoler. Det er velegnet for 4. og 5. trinn i grunnskolen. I løpet av fire skoletimer lærer elevene hele bibelhistorien. Kurset er populært og lærerikt.

Illustrasjon av to barn som løper

Bibelsporet er et solid metodisk undervisningsopplegg. Det er tilpasset de nye læreplanene i KRLE-faget og tilrettelagt for 4. til 5. trinnet. Kurset er forbeholdt skolen i et skole-kirke-samarbeid. (Kurset het tidligere Vandring gjennom Bibelen for barn)

Kursholderkurset gir deg kompetanse til å formidle en tidslinje av Bibelens fortellinger, og inviterer til aktiv elevmedvirkning og engasjement. Du lærer å bruke bevegelse som metode, i samspill med muntlige fortellinger.

Bibelsporet - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et skolebesøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Bibelsporet.

Anbefaling

«Bibelsporet er et av de mest nyttige kurs jeg både har tatt selv og brukt i skolen gjennom mange år, og også stått som arrangør for. Her får man som deltager en oversikt, en rekkefølge og en sammenheng over Bibelens fortellinger. Og som arrangør er det en gave å følge deltakere over tre dager med fokus både på Bibelens mange fortellinger og hvordan formidle disse best mulig gjennom fortellerkunst og bevegelser. Anbefales på det varmeste! Alle menigheter skulle hatt en kursholder i dette!»

Beate Frigstad
Rådgiver trosopplæring
Agder og Telemark bispedømme

Hvordan komme på sporet av Bibelens fortellinger?

Bibelsporet formidler fortellinger fra jødisk tradisjon (Tanakh) og fra kristen tradisjon, gjennom bibelske fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet. Å se sammenhengen mellom disse tekstene kan bidra til forståelse for og refleksjon rundt kristen tro og religiøs praksis, samt kristendommens plass i samfunn, historie, kunst og kultur.

Undervisningsopplegget er ikke forkynnende, men er laget som en ressurs for å dekke kompetansemål i KRLE-faget for 4.-5. trinn. Bibelsporet kan gi kjennskap til og forståelse for nasjonal og internasjonal kristen kulturtradisjon. I løpet av fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen mellom fortellingene i Bibelen, med søkelys på de fortellingene som har vært med på å forme vår kultur.

Bilde av heftet som brukes i kurset.
Elevheftene er gjennomillustrerte og innbyr til aktivitet. Forebeholdt bruk i skolen.

Vil du bestille fysisk hefte?

Elevheftet følger kurset
Du må være autorisert kursholder for å bestille og bruke heftene.
Heftene koster kr. 29,- pr stk.
Ta kontakt med vårt ordrekontor for bestilling: [email protected]

Den magiske boka

- en filmressurs til fritt bruk

Hvem kan bli kursholdere i Bibelsporet?

Bibelselskapet utdanner kursholdere i Bibelsporet. Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 4.-5. trinnene i grunnskolen. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. Vanligvis blir det arrangert kursholderkurs regionalt 1-2 ganger i året i samarbeid med lokale krefter. Alternativt er kurset tilgjengelig som nettkurs med avsluttende digital samling.