Fortelling kontra forkynnelse

Presentasjon av prosjektet «Fortelling kontra forkynnelse» av Kristin Solli Schøien og Katinka Brodin

Bibelfortellinger blir brukt i skole og kirke. I skolen er det ikke lov å forkynne. Hva er forskjellen på forkynnelse og fortelling?

Mange er usikre på grenseoppgangen mellom forkynnelse og fortelling. Man vil unngå å formidle feil. Men er unngåelsen nettopp en av hovedutfordringene i formidling av bibelfortellinger både i skolen og i kirken?

Kristin Solli Schøien og Katinka Brodin har forsket på et brennbart tema i et underutforsket felt.