Det gamle testamentet

Runar Liodden, prest i Modum, forteller fra Det gamle testamentet til 5. klasse ved Vikersund skole. Filmene er ideer til hvordan du selv kan formidle en bibelfortelling ved hjelp av svært enkle virkemidler. Opptakene er gjort i forståelse med skolen og foreldrene.

1 Gud skaper verden

2 Jakob lurer faren sin

3 Josef og brødrene

4 De ti plagene i Egypt

5 Josva inntar Jeriko

6 David blir konge

7 Kong Salomo med 1000 koner