Det nye testamentet

Runar Liodden, prest i Modum, forteller fra Det nye testamentet til 4. klasse ved Sysle skole. Filmene er ideer til hvordan du selv kan formidle en bibelfortelling ved hjelp av svært enkle virkemidler. Opptakene er gjort i forståelse med skolen og foreldrene.

1 Jesus stiller stormen

2 Fem brød og to fisker

3 Jesus velsigner barna

4 Tolleren Sakkeus

5 Jesus renser tempelet

6 Peter fornekter tre ganger

7 Historien om Paulus