Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

16

Asa ber arameerne om hjelp mot Israel

1 I Asas trettisjette regjeringsår gjorde Israels-kongen Basja en hærferd mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama, for at ingen skulle få komme til eller fra kong Asa i Juda. 2 Da tok Asa fram sølv og gull fra skattkamrene, både i templet og slottet. Han sendte det til arameerkongen Benhadad, som bodde i Damaskus, med disse ord: 3 «Som du vet, er det en pakt mellom meg og deg, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå den pakten du har med Israels-kongen Basja, så han må dra bort fra meg.»

4 Benhadad gjorde som kong Asa sa. Han sendte sine hærførere mot byene i Israel, og de tok Ijjon, Dan og Abel-Majim og alle lagerhusene i Naftalis byer. 5 Da Basja fikk melding om dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama. Han innstilte arbeidet. 6 Da tok kong Asa med seg hele folket i Juda, og de førte bort steinene og tømmeret som Basja hadde brukt til festningsarbeidet i Rama. Av dette reiste Asa festningsverker i Geba og Mispa.

7 På den tid kom seeren Hanani til Juda-kongen Asa og sa til ham: «Fordi du satte din lit til arameerkongen og ikke stolte på Herren din Gud, derfor har arameerkongens hær sluppet ut av hendene dine. 8 Hadde ikke også nubierne og libyerne en veldig hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang stolte på Herren, gav han dem i din vold. 9 For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Men i dette har du båret deg uklokt at; fra nå av skal du stadig ha krig.»

10 Da ble Asa harm på seeren og satte ham i fengsel; så arg var han på ham for dette. Samtidig fór han hardt fram mot andre av folket.

11 Det som ellers er å fortelle om Asa fra først til sist, det er skrevet opp i boken om kongene i Juda og Israel.

12 I sitt trettiniende regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble verre og verre. Men selv da han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. 13 Så gikk Asa til hvile hos sine fedre. Han døde i sitt førtiførste regjeringsår. 14 De gravla ham i den graven han hadde latt hogge ut for seg i Davids-byen. De la ham på et leie fylt med velluktende urter og forskjellige salver som var blandet. Så tente de et veldig bål til ære for ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.