Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

2

Salomo forbereder byggingen av templet

1 Salomo tenkte nå på å bygge et hus for Herren og en kongebolig for seg selv. 2 Han skrev derfor ut 70 000 mann til bærere, 80 000 mann til å hogge stein i fjellet og 3 600 mann til å ha oppsyn med arbeidsfolkene. 3 Så sendte Salomo bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa: «Gjør nå for meg det samme som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i. 4 Nå vil jeg bygge et hus for Herren min Gud og innvie det til ham, så vi kan brenne velluktende røkelse for hans åsyn, daglig legge fram skuebrød og bære fram brennoffer morgen og kveld på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene for Herren vår Gud, som det er pålagt Israel for alle tider. 5 Og det huset jeg vil bygge, skal være stort; for vår Gud er større enn alle guder. 6 Men hvem er i stand til å bygge et hus for ham? Himmelen, den høye himmel, rommer ham ikke. Og hvem er jeg? Kan jeg bygge noe hus for ham? Det måtte da være til å bære fram offer i. 7 Så send meg nå en dyktig håndverker som kan arbeide i gull og sølv, i bronse og jern, i purpurrød, karmosinrød og fiolett ull, en som skjønner seg på treskjæring. Han skal arbeide sammen med de kyndige menn som jeg har her i Juda og Jerusalem, og som min far David satte til dette. 8 Send meg også sedertre, sypress- og sandeltre fra Libanon! Jeg vet jo at dine menn forstår seg på å felle trær på Libanon; og mine folk skal arbeide sammen med dine. 9 De må skaffe meg mye tømmer; for det huset jeg vil bygge, skal være stort og prektig. 10 Til livsopphold for dine menn, tømmerhoggerne som feller trærne, vil jeg gi tjue tusen kor hvete, tjue tusen kor bygg, tjue tusen bat vin og tjue tusen bat olje.»

11 Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte til Salomo: «Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over det.» 12 Og Hiram skrev videre: «Lovet være Herren, Israels Gud, han som skapte himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik innsikt og forstand at han kan bygge et hus for Herren og en kongebolig for seg selv. 13 Nå sender jeg deg en klok og kyndig mann, en mester som er i min tjeneste. 14 Han er sønn til en kvinne av Dans ætt, men hans far er fra Tyrus. Han skjønner seg på arbeid i gull og sølv, bronse og jern, stein og tre, i purpurrød og fiolett ull, i lin og karmosinrød ull. Han er også kyndig i all slags treskjæring og kan tenke ut og lage alle de kunstverk du setter ham til sammen med dine kunstnere og de kunstnerne som var hos din far David, min herre. 15 Nå kan du sende dine tjenere hveten og bygget, oljen og vinen som du har talt om. 16 Så skal vi hogge så mange trær på Libanon som du trenger, og føre dem i flåter på sjøen til Jaffa. Siden kan du selv sørge for å få dem opp til Jerusalem.»

17 Salomo lot nå alle innflytterne i Israel telle – det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt – og det viste seg at det var 153 600 mann. 18 Av dem gjorde han 70 000 til bærere, 80 000 til steinhoggere i fjellet og 3 600 til oppsynsmenn som skulle få folk til å arbeide.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.