Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

23

Atalja blir drept

1 I det sjuende året tok Jojada mot til seg og gjorde en avtale med noen av hundremannsførerne. Det var Asarja, sønn av Jeroham, Ismael, sønn av Johanan, Asarja, sønn av Obed, Ma'aseja, sønn av Adaja, og Elisjafat, sønn av Sikri. 2 De drog omkring i Juda og samlet levittene fra alle byene der i landet og Israels stammehøvdinger.

Da de kom til Jerusalem, 3 sluttet hele forsamlingen en pakt med kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem: «Denne kongssønnen skal være konge, slik som Herren har sagt om Davids sønner. 4 Hør nå hva dere skal gjøre: En tredjedel av dere, de prestene og levittene som kommer for å gjøre tjeneste på sabbaten, skal holde vakt ved dørtersklene, 5 den andre tredjedelen ved kongens slott, den tredje ved Jesod-porten og hele folkemengden i forgårdene til Herrens hus. 6 Men ingen må komme inn i Herrens hus unntatt prestene og de levittene som gjør tjeneste. De kan gå inn, for de er innviet. Men alle de andre må rette seg etter Herrens påbud. 7 Levittene skal stille seg i en ring omkring kongen, hver mann med våpen i hånd, og vil noen trenge seg inn i huset, skal han drepes. De må følge kongen hvor han går og står.»

8 Levittene og hele folket i Juda gjorde nøyaktig som presten Jojada bød dem. De tok hver sine menn, både de som gikk på vakt på sabbaten, og de som skulle ha avløsning; for presten Jojada hadde ikke latt noen av skiftene dra hjem. 9 Han gav hundremannsførerne de spydene og skjoldene, både store og små, som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus. 10 Og han stilte opp hele folket, hver mann med våpen i hånd, fra sørsiden til nordsiden av templet, bort imot alteret og huset i en ring omkring kongen. 11 Så førte Jojada og hans sønner kongssønnen ut. De satte kronen på ham og gav ham vitnesbyrdet; de gjorde ham til konge, og de salvet ham. Og folket ropte: «Leve kongen!»

12 Da Atalja hørte ropet fra folkemengden som løp fram og hyllet kongen, gikk hun opp til folket i Herrens hus. 13 Der fikk hun se kongen stå ved sin søyle ved inngangen, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham. Hele mengden jublet og blåste i trompeter, og sangerne stod der med sine instrumenter og ledet lovsangen. Da flerret Atalja klærne sine og ropte: «Opprør, opprør!» 14 Men presten Jojada sendte hundremannsførerne ut, de som stod i spissen for hæren, og sa til dem: «Før henne ut mellom rekkene! Hvis noen følger etter henne, skal han hogges ned med sverd.» For presten hadde sagt: «Dere må ikke drepe henne i Herrens hus.» 15 Så grep de Atalja. Hun måtte gå gjennom Hesteporten inn i slottet, og der drepte de henne.

16 Siden sluttet Jojada en pakt mellom seg og folket og kongen: De skulle være Herrens folk. 17 Så gikk hele folkemengden til Ba'al-templet og rev det ned. Altrene og gudebildene der knuste de, og Ba'al-presten Mattan drepte de foran altrene. 18 Tilsynet med Herrens hus overlot Jojada til prestene og levittene, som David hadde inndelt i skift til å gjøre tjeneste i templet, til å bære fram brennoffer for Herren, slik det er skrevet i Mose lov, under glede og sang etter Davids forskrift. 19 Og han satte vaktmenn ved portene til Herrens hus, for at ikke noen som av en eller annen grunn var blitt uren, skulle komme dit inn. 20 Så tok han med seg hundremannsførerne, stormennene, folkets ledere og hele folkemengden, og førte kongen ned fra Herrens hus. De gikk gjennom Øvreporten inn i slottet og satte kongen på tronen. 21 Folkemengden jublet, og det var ro i byen. Men Atalja hadde de drept med sverd.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.