Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Mosebok

14

Abrams seier over fire konger

1 På den tid Amrafel var konge i Sinear, Arjok konge i Ellasar, Kedor-Laomer konge i Elam og Tidal konge over Gojim, 2 førte disse kongene krig mot Bera, kongen i Sodoma, Birsja, kongen i Gomorra, Sjinab, kongen i Adma, Sjemeber, kongen i Sebojim, og mot kongen i Bela, det som nå heter Soar. 3 Alle disse slo seg sammen og drog til Siddim-dalen, der Saltsjøen er nå.

4 I tolv år hadde de stått under Kedor-Laomer, men i det trettende hadde de gjort opprør. 5 Og i det fjortende året kom Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, og de slo refaittene ved Asjterot-Karnajim, susittene ved Ham og emittene på Kirjatajim-sletten. 6 Horittene slo de på Se'ir-fjellene og forfulgte dem like til El-Paran, som ligger bort imot ødemarken. 7 Så snudde de og kom til Domskilden, det er det samme som Kadesj. De tok hele amalekittlandet og la under seg amorittene som bodde i Haseson-Tamar.

8 Kongene i Sodoma, Gomorra, Adma, Sebojim og Bela, som nå heter Soar, drog ut og fylket seg til strid mot dem i Siddim-dalen: 9 mot Kedor-Laomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinear, og Arjok, kongen i Ellasar, fire konger mot fem. 10 Men i Siddim-dalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte flykte, falt de ned i dem. De som ble igjen, flyktet til fjells. 11 Så tok fiendene alt godset i Sodoma og Gomorra og hele matforrådet og drog bort. 12 De tok også med seg Lot, Abrams brorsønn, og alt det han eide, og drog av sted. Lot bodde i Sodoma.

13 En av dem som hadde sluppet unna, kom og fortalte dette til Abram, hebreeren. Han bodde ved eikelunden som tilhørte amoritten Mamre, bror til Esjkol og Aner. De hadde pakt med Abram.

14 Da Abram fikk høre at hans frende var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn som var født og fostret i hans hus, 318 i tallet, og satte etter kongene helt til Dan. 15 Der delte han flokken sin og overfalt dem om natten. Han slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. 16 Så tok han alt godset tilbake. Sin frende Lot tok han også med seg og alt det han eide, likedan kvinnene og folket.

Abram velsignes av Melkisedek

17 Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa:

«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,

han som skapte himmelen og jorden!

20 Lovet være Den Høyeste Gud,

som har gitt dine fiender i din hånd!»

Så gav Abram ham tiende av alt.

21 Kongen i Sodoma sa til Abram: «Gi meg folket, og ta du godset!» 22 Men Abram svarte ham: «Jeg rekker min hånd opp til Herren, Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden: 23 Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier. Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abram rik. 24 Jeg vil bare ha igjen for den maten folkene spiste. Og så vil jeg at de mennene som var med meg, Aner, Esjkol og Mamre, skal få den delen som de har rett til.»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.