Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Brevet til hebreerne

2

Englers ord og Kristi ord

1 Derfor må vi så mye mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke glir bort fra det. 2 For også det ord som var talt gjennom engler, var gyldig, slik at hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. 3 Hvordan skal da vi slippe unna dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. 4 Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter sin vilje.

5 Det er heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. 6 Om dette er det en som har vitnet et sted:

Hva er et menneske, siden du kommer det i hu,

en menneskesønn, siden du tar deg av ham?

7 En kort tid har du stilt ham lavere enn engler.

Men du har kronet ham med herlighet og ære,

8 alt har du lagt under hans føtter.

Når det står: «lagt alt under ham», da er ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.

10 For Gud som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser. 11 Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, har alle samme opphav. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem brødre. 12 Han sier:

Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre

og lovsynge deg i menigheten.

13 Videre:

Jeg vil sette min lit til ham.

Og enda et sted:

Se, her er jeg og de barn Gud har gitt meg.

14 Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, 15 og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. 16 Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt. 17 Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.