Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Jesaja

16

Moab ber Sion om hjelp

1 Send noen værlam til landets herre,

fra Sela i ødemarken

til Sions fjell og by!

2 Som flaksende fugler,

som unger, skremt opp fra redet,

skal Moabs døtre være

ved Arnons vadesteder.

3 «Gi oss råd, og finn en utvei!

La din skygge verne oss midt på dagen

som om det var natt.

Skjul dem som er drevet bort,

forråd ikke dem som har flyktet!

4 La dem som er drevet bort fra Moab,

få holde til hos deg!

Vær et tilfluktssted for dem

mot fienden som herjer!»


Når det er ute med undertrykkeren

og slutt på herjingen,

når de som tråkket ned for fote,

er blitt borte fra landet,

5 da skal det i troskap reises en trone,

og på den skal det i sannhet sitte

en dommer, i Davids telt,

en som legger vinn på rettferd

og med iver gjør det som er rett.

Moabs hovmod og fall

6 Vi har hørt om moabittenes stolthet,

hvor overlegne de er,

om deres hovmod, stolthet og frekkhet

og deres tomme skryt.

7 Derfor jamrer moabittene,

alle jamrer over Moab.

Nedtrykte og motløse sukker de

over mennene i Kir-Hareset.

8 Ja, Hesjbons vinberg er tørket bort,

vintrærne i Sibma er visnet.

De røde druene som vokste der,

slo herrer over folkeslag til jorden.

Vintrærne nådde helt til Jaser

og spredte seg ut i ødemarken.

Rankene strakte seg vidt omkring

og nådde ut over sjøen.

9 Derfor gråter jeg med Jaser

over vintrærne i Sibma.

Jeg vanner deg med mine tårer,

Hesjbon og El'ale.

For over din frukt og din grøde

lar fienden krigsropet ljome.

10 Gleden og jubelen

er blitt borte fra hagene.

I vingårdene er det ingen som jubler

eller roper av fryd.

Ingen tråkker druer i vinpressene,

de glade rop er forstummet.

11 Derfor klager mitt indre

over Moab, som en lyre;

mitt hjerte klager over Kir-Heres.


12 Men når moabittene trer fram

og gjør seg umak på offerhaugen,

når de går til sin helligdom for å be,

så oppnår de ingen ting.


13 Dette er det ordet som Herren før har talt om Moab. 14 Men nå sier Herren: Om tre år – slik som leiefolk regner årene – skal det folkerike Moab med all sin ære bli ringeaktet. Det som blir igjen, skal være ynkelig lite og kraftløst.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.