Gå til forsiden

Jesaja

27 

1 Den dagen skal Herren med sitt sverd,

det harde, store og sterke,

straffe Leviatan, den raske slangen,

Leviatan, slangen som bukter seg fram.

Han skal drepe dragen som er i havet.

Herren vokter sin vingård

2 Den dagen skal de si:

Syng om den herlige vingård!

3 Det er jeg, Herren, som vokter den

og stadig vanner den.

Jeg vokter den både dag og natt

for at ikke noen skal skade den.

4 Nå er jeg ikke lenger harm.

Men finner jeg torn og tistel,

da går jeg til kamp imot dem

og brenner opp alt sammen,

5 – hvis de da ikke søker vern hos meg

og slutter fred med meg,

ja, slutter fred med meg.

Israels frelse og fiendens straff

6 I dager som kommer skal Jakob slå rot,

Israel skal vokse og blomstre

og fylle hele verden med frukt.

7 Har vel Herren slått Israel

slik han slo dem som slo hans folk?

Eller er Israel blitt drept,

som folkets drapsmenn ble det?

8 Du gikk i rette med folket

da du skremte det opp og jaget det bort.

Herren støtte det fra seg med sin sterke pust

den dagen det stormet fra øst.

9 Men slik skal Jakobs skyld bli sonet,

og dette blir frukten når hans synd tas bort:

Alle altersteinene skal han knuse,

som når kalkstein blir knust.

Asjera-pælene og røkelsesaltrene

skal ikke bli stående.


10 Den befestede byen ligger forlatt,

en folketom boplass, øde som steppen.

Der går kalver og beiter,

de roer seg der og eter hver kvist.

11 Når grenene tørker, brytes de av,

kvinner kommer og tenner opp med dem.

For dette folket er uforstandig.

Derfor vil han som skapte det,

ikke forbarme seg over det,

han som formet det, viser ingen nåde.

Israels samling

12 Den dagen skal Herren slå fruktene ned,

like fra Storelvens strøm til Egypterbekken,

og dere, Israels sønner,

skal samles inn, én for én.

13 Den dagen skal de blåse i et stort horn.

Og så skal de bortkomne i Assyria

og de som er spredt omkring i Egypt,

komme tilbake og tilbe Herren

på det hellige fjell i Jerusalem.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.