Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Jesaja

45

Kyros, Herrens salvede

1 Så sier Herren til Kyros, sin salvede,

han som jeg holder i hans høyre hånd,

for å tvinge folkeslag under ham,

løse beltet om livet på konger

og åpne dørene for ham,

så ingen porter skal være stengt:

2 Jeg vil gå foran deg.

Høyder vil jeg jevne ut;

dører av bronse vil jeg sprenge,

og bommer av jern vil jeg slå i stykker.

3 Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,

og rikdommer, gjemt på hemmelige steder,

for at du skal vite at jeg er Herren,

Israels Gud, som har kalt deg ved navn.

4 For min tjener Jakobs skyld,

for Israel, som jeg har utvalgt,

har jeg kalt deg og gitt deg et hedersnavn,

enda du ikke kjente meg.

5 Jeg er Herren, det er ingen annen,

foruten meg er det ingen Gud.

Jeg har spent beltet om livet på deg,

enda du ikke kjente meg,

6 for at folk fra øst til vest skal vite

at det ikke er noen ved siden av meg.

Jeg er Herren, ingen annen.

7 Jeg skaper lyset og danner mørket,

jeg skaper lykke og ulykke.

Det er jeg, Herren, som gjør alt dette.


8 La det regne ovenfra, du himmel,

skyer, la rettferd strømme ned!

Jorden skal åpne seg for det,

så den kan gi frelse som frukt,

og sammen med den skal rettferd gro.

Jeg, Herren, skaper dette.

Hvem kan dømme om Herrens verk?

9 Ve den som går i rette med sin skaper

– et skår blant potteskår av jord!

Kan leiren si til ham som former den:

«Hva er det du gjør?»

Kan verket si: «Han har ikke håndlag»?

10 Ve den som sier til en far:

«Hva er det for noen barn du får?»

og til en kvinne: «Hva er det du føder?»


11 Så sier Herren, Israels Hellige,

han som skaper de kommende ting:

Våger dere å spørre meg om mine sønner

og si meg hvordan mitt verk skal være?

12 Det var jeg som formet jorden

og skapte mennesker der.

Jeg spente ut himmelen med mine hender

og gav påbud til hele dens hær.

13 I rettferd har jeg vakt opp en mann

og jevnet alle hans veier.

Han skal bygge opp igjen min by

og sende mitt bortførte folk hjem

uten vederlag, uten betaling,

sier Herren, Allhærs Gud.

Gud som skjuler seg

14 Så sier Herren:

Du skal få den rikdom

som egypterne har vunnet med sitt strev

og nubierne med sin handel.

Høyvokste menn fra Seba

skal komme og tilhøre deg.

De skal følge etter deg i lenker.

Så skal de kaste seg ned for deg,

hylle deg og si:

«Bare hos deg er Gud,

det finnes slett ingen annen Gud.»


15 Sannelig,

du er en Gud som skjuler seg,

du Israels Gud og frelser.

16 Alle som lager gudebilder,

skal bli til spott og skam;

de skal alle gå bort med vanære.

17 Men Israel skal finne frelse hos Herren,

en evig frelse skal det være.

Dere skal aldri bli til spott og skam.

Hvert kne skal bøye seg for Herren

18 Ja, så sier Herren, himmelens skaper,

han, den eneste Gud,

som skapte jorden og formet den

og gjorde dens grunnvoller faste,

som ikke skapte den øde og tom,

men laget den slik at folk kunne bo der:

Jeg er Herren, det er ingen annen.

19 Jeg har ikke talt i det skjulte,

et sted i det mørke land.

Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt:

«Søk meg i det øde og tomme!»

Jeg, Herren, taler sannhet

og forkynner det som rett er.


20 Kom nå sammen, tre fram i lag,

dere som har sluppet fra folkeslagene.

De skjønner ingenting,

de som bærer sine gudebilder av tre

og ber til en gud som ikke kan frelse.

21 Ta til orde, legg saken fram,

ja, bare rådslå sammen!

Hvem har kunngjort dette på forhånd

og forkynt det for lenge siden?

Er det ikke jeg, Herren?

Det fins ingen Gud foruten meg,

ingen annen rettferdig og frelsende Gud.

22 Vend deg til meg og bli frelst,

hele du vide jord!

For jeg er Gud, og ingen annen.

23 Jeg har sverget ved meg selv,

et sannhetsord har gått ut fra min munn,

et ord som jeg ikke tar tilbake:

Hvert kne skal bøye seg for meg,

hver tunge skal sverge meg troskap.

24 Om meg skal de si:

«Bare hos Herren er frelse og kraft.»

Skamfulle skal de komme til ham,

alle som brenner av harme mot ham.

25 Ved Herren skal hele Israels ætt

få rettferd og juble av glede.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.