Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

53 

1 Hvem trodde det budskap vi hørte,

for hvem ble Herrens kraft åpenbart?

2 Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn,

som et rotskudd av tørr jord.

Han hadde ingen herlig skikkelse,

vi gledet oss ikke ved synet av ham.

3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,

en smertenes mann, vel kjent med sykdom,

en foraktet mann som ingen ville se på,

vi regnet ham ikke for noe.


4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,

og våre smerter bar han.

Vi trodde han var blitt rammet,

slått av Gud og plaget.

5 Men han ble såret for våre overtredelser

og knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,

ved hans sår har vi fått legedom.


6 Vi fór alle vill som sauer,

vi vendte oss hver sin vei.

Men skylden som vi alle hadde,

lot Herren ramme ham.

7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;

han åpnet ikke sin munn,

lik lammet som føres bort for å slaktes,

lik sauen som tier når den klippes.

Han åpnet ikke sin munn.

8 Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.

Men hvem i hans samtid aktet på det?

Han ble utryddet av de levendes land,

måtte dø for sitt folks overtredelse.

9 De gav ham en grav blant ugudelige,

hos en rik mann, da han var død,

enda han ikke hadde gjort noen urett,

og det ikke fantes svik i hans munn.


10 Det var Herrens vilje

å knuse ham med sykdom.

Men fordi han gav sitt liv til soning,

skal han få etterkommere og leve lenge,

og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang.

11 Etter all sin møye og sjelenød

skal han se lys og mettes.

Min rettferdige tjener

skal gjøre de mange rettferdige

når de kjenner ham;

for han har båret deres synder.

12 Derfor overgir jeg de mange til ham,

de mektige skal han få til bytte,

fordi han gav sitt liv i døden

og ble regnet blant overtredere.

Han tok på seg de manges synd

og gikk i forbønn for syndere.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.