Gå til forsiden

Jesaja

55

Herrens nådige innbydelse

1 Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!

Kom, dere som ikke har penger!

Kjøp korn, så dere kan spise,

ja, kom og kjøp uten penger,

uten betaling vin og melk!

2 Hvorfor bruker dere penger

til det som ikke er brød,

og lønnen for deres arbeid

til slikt som ikke metter?

Hør, ja bare hør på meg,

så skal dere få spise det som godt er,

og fryde dere over fete retter.

3 Vend øret hit og kom til meg,

hør, så skal dere få leve.

Jeg vil slutte en evig pakt med dere

og vise dere varig troskap,

slik jeg gjorde mot David.

4 Ham satte jeg til et vitne for folk,

til fyrste og hersker over folkeslag.

5 Du skal kalle på folk du ikke kjenner,

og folk som ikke kjenner deg,

skal komme løpende til deg;

for Israels Hellige, Herren din Gud,

har gitt deg ære og herlighet.

Søk Herren mens han er å finne!

6 Søk Herren mens han er å finne,

kall på ham den stund han er nær!

7 Den ugudelige skal forlate sin vei

og ugjerningsmannen oppgi sine tanker

og vende om til Herren,

så vil han vise barmhjertighet,

til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.


8 For mine tanker er ikke deres tanker,

og deres veier er ikke mine veier,

lyder ordet fra Herren.

9 Som himmelen er høyere enn jorden,

er mine veier høyere enn deres veier

og mine tanker høyere enn deres tanker.


10 Likesom regnet og snøen

faller ned fra himmelen

og ikke vender tilbake dit

før det har vannet jorden,

gjort den fruktbar

og latt det spire og gro på den,

gitt såkorn til den som skal så,

og brød til den som skal spise,

11 slik er det også med mitt ord,

det som går ut av min munn.

Det vender ikke tomt tilbake til meg,

men utfører det jeg vil,

og fullfører det jeg sender det til.


12 Ja, med glede skal dere dra ut

og føres lykkelig fram.

Fjellene og haugene

skal møte dere med jubelrop,

og alle trærne på marken

skal klappe i hendene.

13 Istedenfor tornekratt

skal det vokse sypresser,

og myrter istedenfor nesler.

Det skal skje til ære for Herren,

et evig tegn som aldri slettes ut.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.