Gå til forsiden

Jesaja

57

Israel er et troløst folk

1 De rettferdige går til grunne,

men ingen bryr seg om det.

Fromme menn blir revet bort

uten at noen enser det.

Ja, av ondskap blir de revet bort,

de rettferdige

2 som vandret i fred.

Nå hviler de i sine graver,

de som gikk den rette vei.


3 Men kom hit, dere sønner av trollkvinner,

avkom av ekteskapsbrytere og skjøger!

4 Hvem er det dere driver gjøn med?

Hvem er det dere geiper til

og rekker tunge mot?

Er ikke dere syndens barn

og selve løgnens avkom?

5 Dere brenner av lyst mellom eiketrærne

og under hvert frodig tre,

dere slakter barn i dalene,

nede i dype fjellkløfter.

6 De glatte steinene nede i dalen

er den lodd du har valgt.

Du øser ut drikkoffer for dem

og bærer fram offergaver.

Skulle jeg finne meg i det?

7 På et fjell som rager høyt opp,

gjorde du i stand ditt leie.

Dit steg du også opp

og bar fram slaktoffer.

8 Bak dør og dørkarm satte du ditt tegn.

Du gikk bort fra meg og redde ditt leie,

du la deg på det og gjorde plass.

Så tinget du med noen av dem

som du elsker å ligge med,

og du så dem nakne.

9 Du drog til Melek med olje

og ødslet med din salve.

Du sendte dine budbærere langt av sted,

lot dem fare helt ned i dødsriket.

10 Du ble nok trett av å fare omkring,

men sa ikke: «Det er nytteløst.»

Du samlet nye krefter,

derfor gav du ikke opp.

11 Hvem var du så redd og engstelig for,

siden du fór med løgn?

Du tenkte ikke lenger på meg

og brydde deg ikke om meg.

Fordi jeg tidde i lange tider,

fryktet du meg ikke.

12 Jeg vil fortelle om din rettferd

og om dine gjerninger;

de vil ikke gagne deg.

13 Når du skriker,

så la dine avguder berge deg!

En storm skal løfte dem alle opp,

og vinden skal føre dem bort.

Men de som tar sin tilflukt til meg,

de skal arve landet

og ta mitt hellige fjell i eie.

Han vekker de ydmykes sinn til liv

14 Det lød et ord:

Bygg, ja, bygg og rydd en vei!

Ta snublesteinene bort

fra veien for mitt folk!

15 Så sier han som er høyt opphøyet,

som troner evig og heter Den Hellige:

I det høye og hellige bor jeg

og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv

og gjøre de knustes hjerter levende.

16 For jeg vil ikke evig føre klagemål

og ikke alltid være harm.

Ellers ville deres ånd

miste sin kraft for mitt åsyn,

deres livsånde som jeg har skapt.


17 Fordi Israel hadde slikt syndig begjær,

ble jeg harm og slo dem;

så skjulte jeg meg i min vrede.

Men de vendte seg bort

og gikk på den vei de selv ville.

18 Jeg så hvordan de gikk fram,

men nå vil jeg lege og lede dem

og trøste dem fullt og helt.

Og dem som sørget over dem,

19 vil jeg gi lovsang på leppen.

Så gir jeg fred til den som er nær,

og fred til den som er langt borte.

Jeg vil lege dem, sier Herren.

20 Men de gudløse ligner det opprørte hav,

som aldri kan falle til ro,

og bølgene rører opp mudder og gjørme.

21 De gudløse har ingen fred, sier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.