Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Evangeliet etter Lukas

21

Enkens gave

1 Han så opp og fikk se at de rike la sine gaver i tempelkisten. 2 Da la han merke til en fattig enke som la to småmynter. 3 Og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. 4 For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»

Jesus taler om de tider som skal komme

Luk 21,5–38

Templet skal ødelegges

5 Det var noen som snakket om templet, hvor fint det var utsmykket med de vakre steinene og tempelgavene. Da sa Jesus: 6 «Det kommer en dag da det dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.»

Trengslene begynner

7 De spurte da: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at det forestår?» 8 Han svarte:

Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg», og: «Tiden er nær». Men følg dem ikke! 9 Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje; men det betyr ikke at enden kommer straks. 10 Og han fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike; 11 det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.

12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. 13 Da skal dere få vitne for dem. 14 Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. 17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; 18 men dere skal ikke miste et hår på hodet. 19 Holder dere ut, skal dere nå fram til livet.

Jerusalems ødeleggelse

20 Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt. 21 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen. 22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal bli oppfylt. 23 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vredesdommen skal ramme dette folk. 24 De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi.

Menneskesønnen kommer

25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

Lær av fikentreet!

29 Han fortalte dem en lignelse:

Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Våk og be!

34 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.

37 Om dagen var Jesus i templet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. 38 Og fra tidlig om morgenen flokket folk seg om ham på tempelplassen for å høre ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.