Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Salmenes bok

103

Min sjel, lov Herren!

1 Av David.


Min sjel, lov Herren!

Ja, alt som i meg er,

skal love hans hellige navn.

2 Min sjel, lov Herren,

glem ikke alle hans velgjerninger!


3 Han tilgir all din skyld

og leger all din sykdom.

4 Han frir ditt liv fra graven

og kroner deg med godhet og miskunn.


5 Han fyller ditt liv med det som godt er,

og gjør deg ung igjen som ørnen.

6 Herren griper inn og frelser,

lar alle undertrykte få sin rett.


7 Han kunngjorde sine veier for Moses,

sine gjerninger for Israels folk.

8 Barmhjertig og nådig er Herren,

langmodig og rik på miskunn.


9 Han anklager ikke for alltid

og er ikke evig harm.

10 Han gjør ikke med oss etter våre synder,

og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.


11 Så høy som himmelen er over jorden,

så stor er Herrens nåde

mot dem som frykter ham.

12 Så langt som øst er fra vest,

så langt tar han våre synder bort fra oss.


13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,

slik er Herren barmhjertig

mot dem som frykter ham.

14 For han vet hvordan vi er skapt,

han kommer i hu at vi er støv.


15 Menneskets dager er som gresset,

mennesket er som blomsten på marken.

16 Når vinden farer forbi, er den borte,

stedet den stod på, vet ikke mer av den.


17 Fra evighet til evighet er Herrens miskunn

over dem som frykter ham.

Hans rettferd når til barnebarn

18 når fedrene holder hans pakt

og husker på hans bud, så de lever etter dem.


19 Herren har reist sin trone i himmelen,

han rår som konge over alt.

20 Lov Herren, dere hans engler,

dere sterke helter, som gjør det han sier,

så snart dere hører hans røst.


21 Lov Herren, alle hans hærskarer,

dere hans tjenere, som gjør det han vil!

22 Lov Herren, hele hans skaperverk,

på alle steder hvor han rår.

Min sjel, lov Herren!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.