Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Salmenes bok

34

Smak og se at Herren er god!

1 Av David, den gang han var hos Abimelek og lot som om han var gal, så han ble jaget bort og slapp unna.


2 Jeg vil alltid prise Herren

og stadig lovsynge ham.

3 Jeg roser meg av Herren;

de hjelpeløse blir glade

når de hører det.


4 La oss sammen hylle Herren

og prise hans store navn!

5 Jeg søkte Herren, og han svarte meg,

fra alt som skremte, berget han meg.


6 Se opp til ham og strål av glede,

så skal dere aldri rødme av skam!

7 En stakkar ropte, og Herren gav svar,

han frelste ham ut av alle trengsler.


8 Herrens engel slår leir

til vern om dem som frykter Herren,

og frir dem ut av fare.

9 Smak og se at Herren er god,

salig er den som søker tilflukt hos ham.


10 Frykt Herren, dere hans hellige folk!

De som frykter ham, lider ingen nød.

11 Unge løver må sulte og lide savn;

men de som søker Herren,

mangler aldri noe godt.12 Barn, kom hit og hør på meg,

gudsfrykt vil jeg lære dere.

13 Er det noen som elsker livet

og gjerne vil oppleve dager med lykke?


14 Pass da din tunge for ondsinnet sladder

og dine lepper for svikefull tale!

15 Sky det onde, og gjør det gode!

Søk fred, og jag etter den!


16 Herrens øyne følger de rettferdige,

han vender øret til deres rop.

17 Men Herren vender seg mot dem som gjør ondt,

han vil utrydde minnet om dem fra jorden.


18 Når de rettskafne roper, hører Herren,

han berger dem ut av alle trengsler.

19 Herren er nær hos dem

som har et nedbrutt hjerte,

og han frelser dem

som har en knust ånd.


20 Mye vondt må den rettskafne lide,

men Herren frir ham ut av alt.

21 Han bevarer hvert ben i hans kropp,

så ikke ett av dem blir knust.


22 Ulykke blir den ugudeliges død,

de som hater den rettferdige, må bøte.

23 Men Herren berger sine tjeneres liv,

ingen som tyr til ham, skal lide straff.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.