Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulus' andre brev til tessalonikerne

3

Ønske om forbønn

1 Til slutt, søsken: Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere. 2 Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker – for det er ikke alle som tror. 3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. 4 Og i Herren stoler vi på at dere gjør, og fortsatt vil gjøre, det vi pålegger dere. 5 Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!

Mot uorden og ulydighet

6 Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss. 7 Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere, 8 og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. 9 Vi har nok full rett til livsopphold, men vi ville gi dere et forbilde så dere kunne følge vårt eksempel. 10 For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. 11 Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt; de arbeider ikke, de bare går og driver. 12 Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød.

13 Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt! 14 Og hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. 15 Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.

Sluttord

16 Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!

17 Jeg, Paulus, skriver min hilsen med egen hånd. Dette er kjennemerket i alle brev, slik er min håndskrift.

18 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.