Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Mosebok

9

Guds pakt med Noah

1 Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden! 2 Over alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen, over alt som kryper på marken og all fisk i havet, skal det komme frykt og redsel for dere. De er gitt i deres hender. 3 Alt som lever og rører seg, skal dere ha å spise. Som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. 4 Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. 5 For deres eget blod og liv vil jeg kreve dere til regnskap. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap, og jeg vil kreve hvert menneske til regnskap for et medmenneskes liv.

6 Den som utøser menneskeblod,

ved mennesker skal hans blod øses ut,

for Gud laget mennesket i sitt bilde.

7 Men dere skal være fruktbare og bli mange,

myldre på jorden og bli mange der!»

8 Så sa Gud til Noah og sønnene hans: 9 «Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommerne deres 10 og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. 11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»

12 Og Gud sa:

«Dette tegnet setter jeg

for pakten mellom meg og dere

og hver levende skapning som er hos dere

i kommende slektsledd til alle tider:

13 Jeg setter buen min i skyene,

den skal være et tegn på pakten

mellom meg og jorden.

14 Når jeg samler skyer over jorden

og buen blir synlig i skyene,

15 da vil jeg tenke på pakten

mellom meg og dere

og hver levende skapning,

alt kjøtt og blod.

Aldri mer skal vannet bli til en storflom

som ødelegger alt kjøtt og blod.

16 Når buen viser seg i skyene,

vil jeg se den og tenke på den evige pakten

mellom Gud og hver levende skapning,

alt kjøtt og blod på jorden.»

17 Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»

Noah og sønnene hans

18 Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sem, Ham og Jafet. Ham var far til Kanaan. 19 Disse tre var Noahs sønner, og fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden.

20 Noah begynte å dyrke jorden, og han plantet en vinmark. 21 Da han drakk av vinen, ble han full og kledde av seg inne i teltet sitt. 22 Ham, far til Kanaan, fikk se faren naken, og han fortalte det til de to brødrene sine, som var ute. 23 Sem og Jafet tok en kappe og la den over skuldrene. De gikk baklengs inn og dekket farens nakne kropp. De vendte ansiktet bort så de ikke så sin far naken. 24 Da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot ham, 25 sa han:

«Forbannet er Kanaan!

For sine brødre skal han være

den laveste blant slaver!»

26 Og han sa:

«Velsignet er Herren, Sems Gud!

Kanaan skal være hans slave!

27 Måtte Gud gjøre plass for Jafet.

Han skal bo i Sems telt,

og Kanaan skal være hans slave.»

28 Etter storflommen levde Noah enda 350 år. 29 Hele Noahs levetid ble 950 år. Så døde han.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.