Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Habakkuk

2

Den rettferdige og fienden

1 Nå vil jeg stå på vakt,

stille meg på muren og speide

for å se hva han vil si til meg,

hvilket svar jeg får på min anklage.

2  Herren svarte meg:

Skriv synet tydelig på tavler

så det blir lett å lese!

3 For synet venter på sin fastsatte tid,

det vitner om enden, og det lyver ikke.

Om det drøyer, så bare vent!

For komme skal det, det kommer ikke for sent!


4 Se, i ham er det en oppblåst og uærlig sjel.

Men den rettferdige skal leve ved sin troskap.


5 Sannelig, vinen er troløs.

Den stolte skal ikke nå sitt mål.

Som dødsriket sperrer han opp gapet,

han er umettelig som døden.

Han samler alle folkeslag hos seg,

sanker sammen alle folk.

Ve undertrykkeren

6 Alle disse skal stemme i en nidvise om ham, med spottord og gåter. De skal si:


Ve den som skaffer seg rikdom som ikke er hans

– hvor lenge? –

og gjør seg rik på pantsatt gods!

7 Långiverne dine reiser seg brått,

de som får deg til å skjelve, våkner.

Da skal du bli deres bytte.

8 For du har plyndret mange folkeslag;

nå skal resten av folkene plyndre deg

til gjengjeld for menneskeblodet

og volden mot landet og byen

og alle som bor der.

9 Ve den som skaffer seg urett vinning til sitt hus

og legger redet sitt høyt

for å berge seg fra ondskapens hånd!

10 Til skam for ditt hus har du planlagt

å gjøre ende på mange folk;

du setter ditt eget liv på spill.

11 For steinen i muren skal rope,

og bjelken i treverket skal svare.

12 Ve den som bygger en by med blod

og grunnlegger den med urett!

13 Se, dette kommer fra Herren over hærskarene:

Det folkene strever for, går opp i flammer,

folkeslagene sliter seg ut til ingen nytte.


14 Jorden skal fylles med kunnskap

om Herrens herlighet

slik vannet dekker havbunnen.


15 Ve den som skjenker sin neste,

blander gift i drikken og gjør ham beruset

for å se ham naken.

16 Du blir mett av skam og ikke av ære.

Så drikk, du også, og vis at du har forhud!

Begeret i Herrens høyre hånd

skal komme til deg,

og din ære skal skjules av skam.

17 Volden mot Libanon skal komme over deg,

mishandlingen av dyrene skal ramme deg.

Du utøste menneskers blod,

øvet vold mot landet

og byen og alle som bor der.


18 Hva hjelper et gudebilde

som en håndverker har skåret ut,

et støpt bilde som gir falske svar?

Men håndverkeren stoler på sitt eget arbeid

og lager stumme avguder.

19 Ve den som sier: «Våkn opp!» til en trestokk,

«Stå opp!» til en målløs stein.

Hva slags svar kan den gi?

Visst er den kledd i gull og sølv,

men det er ikke ånd i den.


20  Herren er i sitt hellige tempel;

vær stille for ham, hele jorden!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.