Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Haggai

2 

1 På den tjueførste dagen i den sjuende måneden kom Herrens ord gjennom profeten Haggai: 2 Si til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og til dem som er igjen av folket:

3 Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting?


4 Men nå, Serubabel: Vær sterk!

sier Herren.

Josva, Jehosadaks sønn,

du øversteprest: Vær sterk!

Hele folket i landet: Vær sterke!

sier Herren.

Gå i gang med arbeidet!

For jeg er med dere,

sier Herren over hærskarene.

5 Dette løftet ga jeg dere

da dere dro ut av Egypt.

Min Ånd er blant dere.

Vær ikke redde!


6 For så sier Herren over hærskarene:

Enda en gang, om kort tid,

rister jeg himmelen og jorden,

havet og det tørre landet.

7 Jeg rister alle folkeslag,

så skattene deres kommer hit.

Jeg fyller dette huset med herlighet,

sier Herren over hærskarene.

8 Mitt er sølvet, mitt er gullet,

sier Herren over hærskarene.

9 Dette nye huset skal bli

herligere enn det første,

sier Herren over hærskarene.

På dette stedet skal jeg gi fred,

sier Herren over hærskarene.

Ny velsignelse fra Herren

10 På den tjuefjerde dagen i den niende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Haggai: 11 Så sier Herren over hærskarene: Spør prestene om veiledning: 12 «Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken og fliken kommer borti brød, kokt mat, vin, olje eller annen føde, blir da dette hellig?» Prestene svarte: «Nei.» 13 Så spurte Haggai: «Men om noen er blitt uren gjennom å røre ved et lik og så kommer borti noe av dette, blir det da urent?» Og prestene svarte: «Ja, det blir urent.»

14 Haggai tok til orde og sa: Slik er dette folket, og slik er dette folkeslaget for mitt ansikt, sier Herren. Slik er alt de gjør med hendene, og det de bærer fram der: Det er urent.

15 Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel, 16 hvordan gikk det dere da? En som kom til en kornbinge på tjue mål, fant bare ti. En som kom for å øse opp femti spann fra en vinpresse, fant bare tjue. 17 Jeg slo dere med kornsot og svartrust og med hagl over alt dere gjør med hendene. Men dere kom ikke til meg, sier Herren.

18 Gi akt på det som skjer fra og med i dag, fra den tjuefjerde dagen i den niende måneden, fra den dagen da grunnsteinen til Herrens tempel ble lagt. Gi akt på dette! 19 Ligger såkornet ennå i kornkummen, står vinstokken og fikentreet, granatepletreet og oliventreet fremdeles uten frukt?

Fra og med i dag vil jeg velsigne.

Serubabel, Herrens tjener

20  Herrens ord kom for annen gang til Haggai på den tjuefjerde dagen i måneden: 21 Si til Serubabel, stattholderen i Juda:


Jeg rister himmelen og jorden.

22 Jeg styrter kongetroner

og gjør ende på mektige riker

blant folkeslagene.

Jeg velter stridsvogn og mannskap.

Hester og ryttere skal stupe,

den ene falle for den andres sverd.


23 Den dagen, sier Herren over hærskarene, tar jeg deg, Serubabel, Sjealtiels sønn, min tjener – sier Herren – og gjør deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren over hærskarene.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.