Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

43

Israel løses ut

1 Og nå, så sier Herren,

som skapte deg, Jakob,

som formet deg, Israel:

Vær ikke redd!

Jeg har løst deg ut,

jeg har kalt deg ved navn, du er min.

2 Går du gjennom vann, er jeg med deg,

gjennom elver, skal de ikke flomme over deg.

Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg,

og flammen skal ikke brenne deg.

3 For jeg er Herren din Gud,

Israels Hellige, som frelser deg.

Jeg gir Egypt som løsepenge for deg,

Kusj og Seba i stedet for deg.

4 Fordi du er dyrebar i mine øyne,

høyt aktet og jeg elsker deg,

gir jeg mennesker i stedet for deg

og folkeslag for ditt liv.

5 Vær ikke redd, for jeg er med deg!

Fra øst vil jeg hente din ætt,

og fra vest vil jeg samle deg.

6 Jeg sier til nord: «Gi fra deg!»

og til sør: «Hold ikke tilbake!»

Hent mine sønner fra det fjerne,

mine døtre fra jordens ende,

7 alle som er kalt med mitt navn,

dem jeg har skapt til min ære,

formet og laget.

Herren alene er Gud og frelser

8 Før fram folket som er blindt

enda det har øyne,

dem som er døve

enda de har ører.

9 Alle folkeslag kommer sammen,

folkene samler seg.

Kan noen av dem fortelle

så vi får høre om de første ting?

La dem føre fram vitner så de kan få rett!

La dem høre på og si: «Det er sant!»

10 Dere er mine vitner, sier Herren,

og min tjener som jeg har utvalgt,

for at dere skal kjenne meg og tro på meg

og forstå at jeg er Han.

Før meg er ingen gud blitt formet,

og etter meg skal ingen komme.

11 Jeg, jeg er Herren,

det finnes ingen annen frelser enn jeg.

12 Det er jeg som har fortalt

og frelst og gjort det kjent,

det finnes ingen fremmed blant dere.

Dere er mine vitner, sier Herren.

Jeg er Gud,

13 helt fra dag ble til,

jeg er Han.

Ingen river ut av min hånd;

det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.

Babels fall

14 Så sier Herren,

han som løser dere ut,

Israels Hellige:

For deres skyld sender jeg bud til Babel

og bryter ned alle bommene.

Kaldeernes jubel blir til klageskrik.

15 Jeg er Herren, deres Hellige,

Israels skaper, deres konge.

Noe nytt spirer fram

16 Så sier Herren,

han som gjorde vei gjennom sjøen,

en sti i det veldige vannet,

17 som førte vogner og hester,

hær og høvdinger uti.

Der ble de liggende og reiste seg aldri,

de sluknet som når en veke slukkes.


18 Dere skal ikke minnes de første ting,

ikke tenke på det som hendte før.

19 Se, jeg gjør noe nytt.

Nå spirer det fram.

Merker dere det ikke?

Ja, jeg legger vei i ørkenen,

elver i ødemarken.

20 Ville dyr skal ære meg,

sjakaler og strutser.

For jeg gir vann i ørkenen

og elver i ødemarken

så mitt utvalgte folk kan få drikke.

21 Mitt folk, som jeg har formet,

skal forkynne min pris.


22 Men meg har du ikke påkalt, Jakob,

du har ikke slitt deg ut for meg, Israel.

23 Du kom ikke til meg med brennofferlam

og æret meg ikke med slaktoffer.

Jeg plaget deg ikke med grødeoffer

og slet deg ikke ut med røkelse.

24 Du kjøpte ikke krydder til meg for sølv

og mettet meg ikke med offerfett.

Du plaget meg bare med dine synder,

og slet meg ut med dine ugjerninger.

25 Jeg, jeg er den som utsletter

dine lovbrudd for min skyld,

og dine synder minnes jeg ikke.


26 Minn meg på det,

la oss gå til domstolen sammen!

Tal din sak så du kan få rett!

27 Din stamfar syndet,

dine talsmenn satte seg opp mot meg.

28 Derfor vanhelliget jeg

fyrstene for helligdommen,

jeg overga Jakob til bann

og Israel til hån.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.