Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jeremia

13

Det ødelagte beltet

1 Dette sa Herren til meg: «Gå og kjøp deg et belte av lin og spenn det om livet, men la det ikke komme i vann!» 2 Så kjøpte jeg et belte, som Herren hadde sagt, og spente det om livet.

3 Da kom Herrens ord til meg for annen gang: 4 «Ta beltet du kjøpte, det du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat! Der skal du gjemme det i en bergsprekk.» 5 Så gikk jeg og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg.

6 Lang tid etter sa Herren til meg: «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg befalte deg å gjemme der!» 7 Jeg gikk til Eufrat, gravde opp beltet og tok det bort fra stedet der jeg hadde gjemt det. Og se, beltet var ødelagt. Det dugde ikke til noe.

8 Da kom Herrens ord til meg: 9 Så sier Herren: Slik vil jeg ødelegge Judas og Jerusalems store overmot. 10 Dette onde folket nekter å høre på mine ord, de følger sitt egenrådige hjerte og følger andre guder for å tjene dem og tilbe dem. De skal bli som dette beltet, det som ikke duger til noe. 11 For slik beltet slutter tett om livet på mannen, slik har jeg sluttet hele Israels hus og hele Judas hus nær til meg, sier Herren, for at de skulle være mitt folk, til ære, pris og pryd for meg. Men de ville ikke høre.

De knuste vinkrukkene

12 Du skal si dette ordet til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Hver krukke skal fylles med vin. De kommer til å si til deg: «Tror du ikke vi vet at hver krukke skal fylles med vin!» 13 Da skal du si til dem: Så sier Herren: Se, jeg fyller alle som bor i dette landet, både kongene som sitter på Davids trone, prestene, profetene og alle som bor i Jerusalem, og de blir fulle. 14 Jeg skal knuse dem mot hverandre, både fedre og sønner, sier Herren. Jeg viser ikke medfølelse, skåner ikke og er ikke barmhjertig; jeg skal ødelegge dem.

Vær ikke hovmodige

15 Hør og lytt, vær ikke hovmodige!

For Herren taler.

16 Gi ære til Herren, deres Gud,

før han gjør det mørkt,

før dere snubler og faller

på fjellene i skumringen.

Dere håper på lys,

men han gjør det til dødsskygge

og tykk tåke.

17 Men vil dere ikke høre på dette,

må min sjel gråte i det skjulte

over hovmodet deres,

gråte og gråte, tårene strømmer fra øyet,

for Herrens flokk blir ført i fangenskap.


18 Si til kongen og kongens mor:

Sett dere lenger nede!

For den praktfulle kronen

er falt av hodet på dere.

19 Byene i Negev er stengt,

det er ingen som åpner.

Hele Juda er ført i eksil,

bortført til siste mann.

Jerusalems skam

20 Løft blikket og se

dem som kommer fra nord!

Hvor er flokken du fikk,

de praktfulle sauene dine?

21 Hva vil du si

når betrodde menn som du selv har lært opp,

blir satt til befalingsmenn over deg?

Da blir du grepet av rier

som en fødende kvinne.

22 Du sier i ditt hjerte:

«Hvorfor skal dette hende meg?»

På grunn av din store skyld

ble kjolekanten løftet opp

og lemmene utsatt for vold.


23 Kan en fra Kusj skifte sin hud

eller en leopard sine flekker?

Da kunne også dere gjøre godt,

dere som er opplært til å gjøre ondt.


24 Jeg skal spre dem lik halmstrå

som fyker av sted med ørkenvinden.

25 Det blir din lodd,

den delen jeg måler opp for deg,

sier Herren,

fordi du glemte meg

og satte din lit til løgn.

26 Jeg skal selv løfte kjolekanten

opp over ansiktet på deg

så din skam blir synlig,

27 ditt ekteskapsbrudd, din vrinsking

og ditt skamløse horeliv.

Jeg så det motbydelige du drev med

på haugene og ute på marken.

Ve deg, Jerusalem, du som ikke renser deg!

Hvor lenge skal dette vare?

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.