Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

24 

1 Bileam så at det var godt i Herrens øyne at Israel ble velsignet. Derfor gikk han ikke for å søke varsler denne gangen, slik han hadde gjort de andre gangene. I stedet vendte han ansiktet mot ørkenen. 2 Bileam løftet blikket og så Israel ligge i leir, stamme for stamme. Da kom Guds ånd over ham, 3 og han bar fram sin visdomstale:


Ord fra Bileam, Beors sønn,

ord fra mannen med det klare øyet,

4 ord fra en som hører Guds tale

og ser syn fra Den veldige,

som synker sammen, men med åpnede øyne:

5 Hvor vakre dine telt er, Jakob,

dine boliger, Israel,

6 som vide daler,

som hager langs en elv,

som aloetrær plantet av Herren,

som sedrer langs vannet.

7 Duggen drypper fra greinene,

frøet får rikelig med fuktighet.


Større enn Agag skal kongen hans være,

hans kongevelde skal løftes høyt.

8 Gud, som førte ham ut av Egypt,

har styrke som en villokse.

Han sluker fiendefolk,

knuser knoklene deres

og sårer med sine piler.

9 Han har lagt seg til ro, han hviler som løven,

som løvinnen – hvem vekker dem?

Velsignet er den som velsigner deg,

forbannet den som forbanner deg.


10 Da flammet Balaks vrede opp mot Bileam. Han slo hendene sammen og sa til ham: «Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og se, nå har du velsignet dem rikt tre ganger! 11 Kom deg nå hjem igjen! Jeg sa jeg skulle vise deg stor ære. Men se, den æren har Herren nektet deg.» 12 Bileam svarte Balak: «Sa jeg ikke allerede til de mennene du sendte: 13 Om Balak ga meg alt sølv og gull han har i huset, kunne jeg ikke gå imot det Herren sier og gjøre noe etter mitt eget hjerte, verken godt eller ondt. Det Herren har sagt, må jeg si. 14 Se, nå drar jeg tilbake til mitt eget folk. Men først vil jeg varsle deg om hva dette folket skal gjøre mot ditt folk i dager som kommer.» 15 Så bar han fram sin visdomstale:


Ord fra Bileam, Beors sønn,

ord fra mannen med det klare øyet,

16 ord fra ham som hører Guds utsagn,

som får kjenne kunnskapen fra Den høyeste

og se syn fra Den veldige,

som synker sammen, men med åpnede øyne:

17 Jeg ser ham, men ikke nå,

jeg skuer ham, men ikke nær.

En stjerne stiger opp fra Jakob,

en kongsstav løfter seg fra Israel.

Han skal knuse Moabs tinninger

og skallen på alle sønner av Set.

18 Edom skal bli hærtatt,

Se'ir blir inntatt av fienden.

Israel skal vise sin makt.

19 En hersker drar ut fra Jakob,

han utrydder de overlevende fra byen.


20 Så fikk Bileam se amalekittene. Da bar han fram sin visdomstale:


Det fremste av folkeslag er Amalek,

men til sist skal han gå under.


21 Da han så kenittene, bar han fram sin visdomstale:


Varig er din bolig,

ditt reir er lagt på klippen.

22 Likevel skal Kain fortæres av ild.

Hvor lenge er det før Assur fører deg i fangenskap?


23 Han bar fram sin visdomstale:


Ve! Hvem slipper fra det med livet

hvis ikke Gud har villet det slik?

24 Fra Kittim kommer det skip.

De underkuer Assur,

de underkuer Eber,

men også han skal gå under.


25 Så sto Bileam opp og dro tilbake til hjemstedet sitt. Balak dro også sin vei.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.