Gå til forsiden

Johannes' åpenbaring

7

Guds tjenere blir merket med segl

1 Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. 2 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: 3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»

4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.

5 Fra Juda-stammen var det 12 000 med segl,

fra Ruben-stammen 12 000,

fra Gad-stammen 12 000,

6 fra Asjer-stammen 12 000,

fra Naftali-stammen 12 000,

fra Manasse-stammen 12 000,

7 fra Simeon-stammen 12 000,

fra Levi-stammen 12 000,

fra Jissakar-stammen 12 000,

8 fra Sebulon-stammen 12 000,

fra Josef-stammen 12 000

og fra Benjamin-stammen 12 000 med segl.

Den store hvite skaren

9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:

Seieren kommer fra vår Gud,

han som sitter på tronen, og fra Lammet.

11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:

Amen.

All lov og pris og visdom,

takk og ære, makt og velde

tilhører vår Gud i all evighet.

Amen.

13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:

«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,

de har vasket sine kapper

og gjort dem hvite i Lammets blod.

15 Derfor står de for Guds trone

og tjener ham dag og natt i hans tempel,

og han som sitter på tronen,

skal reise sin bolig over dem.

16 De skal ikke lenger sulte eller tørste,

solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.

17 For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem

og vise dem vei til kilder med livets vann,

og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.