Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

14

Davids hus og ætt

1 Hiram, kongen i Tyros, sendte noen utsendinger til David. De kom med sedertre og hadde med seg steinhoggere og tømrere. De skulle bygge et slott for ham. 2 Da forsto David at Herren hadde stadfestet kongedømmet hans over Israel, og at kongeveldet var blitt stort for hans folk Israels skyld.

3 David tok seg flere koner i Jerusalem, og han fikk enda flere sønner og døtre. 4 Dette er navnene på de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjammua, Sjobab, Natan og Salomo, 5 Jibhar, Elisjua, Elpelet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Elisjama, Beeljada og Elifelet.

David seirer over filisterne

8 Da filisterne fikk høre at David var salvet til konge over hele Israel, dro de alle ut for å få tak i ham. Men David fikk greie på det og dro ut mot dem. 9 Filisterne kom og plyndret i Refa'im-dalen. 10 Da ba David Gud om råd: «Skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i mine hender?» Og Herren svarte: «Dra bare ut; jeg vil gi dem i dine hender.» 11 Så dro de opp til Baal-Perasim, og der slo David dem. Da sa han: «Gud har ved min hånd brutt igjennom fiendenes rekker, slik vann bryter seg vei.» Derfor kalles dette stedet Baal-Perasim. 12 Der etterlot filisterne gudebildene sine, og David ga beskjed om at de skulle brennes opp.

13 Men filisterne kom igjen og spredte seg ut over dalen. 14 Da ba David Gud om råd igjen, og han svarte: «Du skal ikke følge like etter dem. Gå rundt dem, så kommer du på dem rett foran baka-trærne. 15 Når du hører lyden av marsjgang over tretoppene, skal du gå til kamp. For da drar Gud ut foran deg for å slå filisternes hær.» 16 David gjorde som Gud hadde befalt ham. De slo filisterhæren og forfulgte den fra Gibeon til Geser. 17 Davids navn ble kjent i alle land, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkeslag.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.