Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

18

David seirer i krig

1 En tid etter dette slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok fra dem Gat og småbyene omkring. 2 David slo også moabittene. De ble slaver for ham og måtte betale skatt til ham.

3 Videre slo David Hadadeser, kongen av Soba, ved Hamat, da han dro ut for å vinne herredømme ved Eufrat. 4 David tok fra ham 1000 vogner, 7000 ryttere og 20 000 fotsoldater. Han skar over hasene på alle vognhestene, men hundre hester sparte han. 5 Arameerne i Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen av Soba. Men David felte 22 000 av dem. 6 David satte vaktposter over arameerne i Damaskus. De ble slaver for David og måtte betale skatt til ham. Slik hjalp Herren ham overalt hvor han dro fram. 7 David tok gullskjoldene som mennene til Hadadeser hadde båret, og brakte dem til Jerusalem. 8 Fra Tibhat og Kun, to byer som tilhørte Hadadeser, tok David bronse i store mengder. Av det laget Salomo bronsehavet, søylene og bronsekarene.

9 Da To'u, kongen i Hamat, fikk høre at David hadde slått hele hæren til Hadadeser, kongen av Soba, 10 sendte han Hadoram, sønnen sin, til kong David. Han skulle hilse ham og ønske ham til lykke med seieren over Hadadeser. For Hadadeser hadde stadig ført krig mot To'u. Hadoram hadde med seg gaver av gull, sølv og bronse. 11 Alt dette helliget kong David til Herren sammen med det sølvet og gullet han hadde tatt fra alle de andre folkene, fra edomittene, moabittene, ammonittene, filisterne og amalekittene. 12 Det var Absjai, sønn av Seruja, som slo edomittene i Saltdalen, 18 000 mann. 13 Han satte vaktposter i Edom, og alle edomittene ble slaver for David. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.

14 David regjerte nå over hele Israel. Han fremmet rett og rettferd for hele folket sitt. 15 Joab, sønn av Seruja, var hærfører, og Josjafat, sønn av Ahilud, var kansler. 16 Sadok, sønn av Ahitub, og Abimelek, sønn av Abjatar, var prester og Sjavsja riksskriver. 17 Benaja, sønn av Jojada, hadde ansvar for kreterne og pleterne, og Davids sønner var de fremste ved kongens side.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.