Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Mosebok

23

Rettferdighet og kjærlighet

1 Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!

2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. 3 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak.

4 Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du bringe dyret tilbake til ham. 5 Når du ser at din uvenns esel segner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det.

6 Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettssak. 7 Hold deg borte fra falske anklager. En skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i hjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige.

8 Du skal ikke ta imot bestikkelser! For slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak.

9 Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.

10 I seks år skal du så til jorden din og høste avlingen av den. 11 Men i det sjuende året skal du la den ligge brakk og hvile, for at de fattige i folket ditt kan livnære seg av den. Og det som blir igjen, kan villdyrene ete. Det samme skal du gjøre med vinmarkene og oliventrærne dine. 12 Seks dager skal du gjøre arbeidet ditt. Men den sjuende dagen skal du hvile, for at oksen og eselet kan få ro og slavekvinnens sønn og innflytteren kan få puste ut. 13 Alt det jeg har sagt dere, skal dere holde. Dere skal ikke nevne navnet på andre guder; det må ikke høres fra din munn.

De årlige høytidene

14 Tre ganger om året skal du feire høytid for meg. 15 Du skal holde de usyrede brøds høytid. I sju dager skal du spise usyret brød, slik jeg har gitt deg befaling om, til fastsatt tid, i måneden abib, for det var da du dro ut av Egypt. Ingen må vise seg tomhendt for mitt ansikt. 16 Du skal også holde festen for kornhøsten, når du høster inn førstegrøden av det du sådde på marken, og innhøstingsfesten ved utgangen av året, når du høster inn frukten av arbeidet ditt på marken. 17 Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre fram for Herrenes Herre. 18 Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe syret, og fettet av mitt høytidsoffer må ikke ligge natten over til neste morgen. 19 Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus.

Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.

Engelen og løftene

20 Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. 21 Legg merke til ham og adlyd ham! Sett deg ikke opp mot ham, for han vil ikke bære over med syndene deres, for mitt navn er i ham. 22 Men hører du på det han sier og gjør alt det jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende for dine fiender og en motstander for dine motstandere. 23 For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utslette dem. 24 Du skal ikke tilbe gudene deres og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men steinstøttene deres skal du rive ned til grunnen og slå i stykker. 25 Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. 26 Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål.

27 Jeg vil sende redsel for meg foran deg og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til. Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen til deg og flykte. 28 Jeg vil sende bisvermer foran deg. De skal jage hevittene, kanaaneerne og hetittene bort for deg. 29 Jeg vil ikke drive dem ut før det er gått ett år, for at landet ikke skal bli liggende øde og villdyrene bli for mange for deg. 30 Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg, til du blir så tallrik at du kan ta landet i eie. 31 Jeg skal la landegrensene dine nå fra Sivsjøen til Filisterhavet, fra ørkenen til Eufrat. For jeg vil gi dem som bor i landet, i din hånd, og du skal drive dem bort foran deg. 32 Du skal ikke slutte noen pakt med dem og med gudene deres. 33 De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. For dyrker du gudene deres, blir det til en snare for deg.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.