Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Esekiel

30

Herrens dag er nær for Egypt

1  Herrens ord kom til meg: 2 Menneske, tal profetord og si:


Så sier Herren Gud:

Klag og skrik: For en dag!

3 Dagen er nær,

Herrens dag er nær,

en skytung dag.

Tiden er inne

for folkeslagene.

4 Sverd kommer over Egypt.

Rier av angst griper Kusj

når egyptere blir drept,

når rikdommene blir tatt fra dem

og grunnmurene jevnet med jorden.

5 Kusj og Put,

Lud og alle ørkenfolk,

Kub og menn fra land de står i pakt med,

skal falle for sverd sammen med dem.


6 Så sier Herren:

De som støtter Egypt, skal falle.

Den stolte makten deres skal gå under.

Fra Migdol til Syene skal de falle for sverd,

sier Herren Gud.

7 De skal legges øde blant land som er lagt øde,

byene skal ligge blant ruinbyer.

8 De skal kjenne at jeg er Herren

når jeg setter Egypt i brann,

og når alle som hjelper det, blir knust.

9 På den dagen skal budbærere fra meg

dra ut med skip

for å skremme det trygge Kusj.

Rier av angst griper dem

når dagen kommer for Egypt.

For se, den kommer!


10 Så sier Herren Gud:

Jeg gjør ende på rikdommene i Egypt

med hånden til Nebukadnesar, kongen i Babel.

11 Han og hans folk med ham,

brutale folkeslag,

skal føres dit for å herje landet.

De skal trekke sverd mot Egypt

og fylle landet med falne.

12 Jeg lar elvene tørke ut

og gir landet i hendene på onde.

Med fremmedes hånd

ødelegger jeg landet og alt som fyller det.

Jeg, Herren, har talt.


13 Så sier Herren Gud:

Jeg lar avgudene gå til grunne

og gjør ende på fillegudene i Nof.

Det skal ikke lenger finnes noen fyrste fra Egypt.

Jeg sprer frykt i landet.

14 Jeg legger Patros øde,

setter Soan i brann

og feller dom over No.

15 Jeg øser ut min harme over Sin,

festningsbyen i Egypt,

og ødelegger rikdommene i No.

16 Jeg setter Egypt i brann,

Sin skal vri seg i smerte,

No skal stormes

og Nof tas ved høylys dag.

17 De unge mennene i On og Pi-Beset

skal falle for sverd,

og kvinnene må gå i fangenskap.

18 I Tahpanhes blir dagen mørk

når jeg bryter i stykker

herskerstavene i Egypt

så den stolte makten tar slutt.

Skyer skal dekke byen,

døtrene hennes må gå i fangenskap.

19 Jeg feller dom over Egypt.

De skal kjenne at jeg er Herren.

Faraos makt er brutt

20 Det var i det ellevte året, på den sjuende dagen i den første måneden. Herrens ord kom til meg:


21 Menneske, jeg har brukket armen

på farao, kongen i Egypt.

Se, den er ikke forbundet

så den kan bli frisk igjen.

Ingen har lagt den i fatle

så den blir sterk nok til å gripe sverdet.

22 Derfor sier Herren Gud:

Se, jeg kommer mot farao, kongen i Egypt,

og brekker begge armene hans,

både den sterke og den brukne.

Jeg slår sverdet ut av hånden hans.

23 Jeg sprer egypterne blant folkeslagene

og strør dem ut i landene.

24 Jeg styrker armene til kongen i Babel

og gir ham mitt sverd i hånden,

men faraos armer brekker jeg.

Med banesår skal han sukke

og stønne foran ham.

25 Jeg styrker armene til kongen i Babel,

men faraos armer skal synke.

De skal kjenne at jeg er Herren

når jeg legger sverdet mitt i hånden på Babel-kongen

og han retter det mot Egypt.

26 Jeg sprer egypterne blant folkeslagene

og strør dem ut i landene.

De skal kjenne at jeg er Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.