Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Hosea

10

Israel skal bli til skamme

1 Israel var en frodig vinstokk

som bar mye frukt.

Jo mer frukt,

desto flere altere.

Jo bedre land,

desto bedre steinstøtter.

2 Sleipt er hjertet deres,

nå må de ta på seg skylden.

Han skal bryte ned deres altere

og ødelegge steinstøttene.

3 Nå må de si:

«Vi har ingen konge,

for vi har ikke fryktet Herren.

Og kongen, hva kan han gjøre for oss?»

4 De har talt tomme ord,

sverget falskt og inngått pakter.

Retten blomstrer

som giftplanter i plogfurene.


5 De som bor i Samaria,

er redde for kalven i Bet-Aven.

Folket sørger over den,

og avgudsprestene klager,

for kalvens herlighet er bortført.

6 Også den skal føres til Assur

som gave til storkongen.

Skam skal Efraim få,

Israel skal bli til skamme

på grunn av planene sine.


7 Samaria skal gå til grunne,

kongen skal bli som en kvist på vannet.

8 Avens offerhauger skal utslettes,

Israels synd.

Torn og tistel skal vokse

opp over altrene deres.

De skal si til fjellene: Skjul oss!

og til haugene: Fall over oss!


9 Fra Gibeas dager har du syndet, Israel.

Der er de blitt stående.

Skulle ikke krigen nå dem i Gibea?

Over ugjerningsmennene

10 vil jeg komme for å tukte dem.

Folkeslag skal samle seg mot dem

når de blir tuktet for sin dobbelte skyld.

11 Efraim var en temmet kvige

som gjerne ville treske,

og jeg sparte den vakre nakken hennes.

Nå vil jeg spenne Efraim for,

Juda skal pløye og Jakob harve.


12 Så med rettferd,

høst med kjærlighet,

bryt dere nybrott!

For nå er det tid for å søke Herren,

inntil han kommer

og lar rettferd regne over dere.

13 Dere har pløyd ned urett

og høstet ondskap

og spist frukten av løgn.

For du stolte på din egen vei

og på alle dine krigere.

14 Derfor skal krigslarm reise seg i folket ditt,

og alle borgene dine skal ødelegges,

slik Sjalman ødela Bet-Arbel

på stridens dag, da mor og barn ble knust.

15 Slik vil jeg gjøre med dere i Betel

fordi ondskapen deres er stor.

Når dagen gryr,

er det ute med Israels konge.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.