Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

30

Egypt kan ikke gi vern

1 Ve de trassige barna!

sier Herren.

De gjennomfører planer som ikke er fra meg,

og slutter forbund som ikke er i min ånd.

Slik legger de synd til synd.

2 De drar ned til Egypt

for å søke vern hos farao

og finne ly i skyggen av Egypt,

men de spør ikke meg om råd.

3 Men faraos vern skal bli til skam for dere,

ly i skyggen av Egypt skal bli til vanære.

4 For stormennene er i Soan,

og sendemennene har nådd fram til Hanes,

5 men de blir alle til skamme

hos et folk som ikke kan hjelpe dem,

som verken er til hjelp eller nytte,

men bare til skam og vanære.


6 Budskap om dyrene i Negev.


Gjennom et land med nød og trengsel,

løver og løvinner,

hoggorm og flygende serafslanger

fører de sin rikdom på eselrygg,

sine skatter på kamelpukler

til et folk som ikke kan hjelpe.

7 Egypt er forgjengelig,

hjelpen forgjeves.

Derfor kaller jeg landet

«Rahab brakt til ro».


8 Gå nå inn og skriv dette

på en tavle for dem,

skriv det inn i en bokrull

så det for kommende dager

kan være et vitnesbyrd

til evig tid.

Urett fører til fall

9 For dette er et opprørsk folk,

barn som lyver,

barn som ikke vil lyde Herrens lov.

10 De sier til seerne: «Ikke se!»

og til profetene: «Ikke bring oss syner

om det som er rett!

Si oss glatte ord,

bring oss illusjoner.

11 Vik av fra veien, bøy av fra stien,

la oss være i fred for Israels Hellige.»


12 Derfor sier Israels Hellige:

Dere forkastet dette ordet,

stolte på vold og svik

og støttet dere til slikt.

13 Derfor blir deres skyld

lik en sprekk som utvider seg i en høy mur,

til muren plutselig, på et øyeblikk,

faller sammen og blir knust.

14 Den blir knust

slik et leirkar blir slått i stykker

og ikke tatt vare på.

Blant stykkene finnes det ikke ett skår

som kan brukes til å hente glør fra ildstedet

eller til å øse vann fra brønnen.

I stillhet og tillit

15 For så sier Herren Gud, Israels Hellige:

«Hvis dere vender om

og holder dere i ro,

skal dere bli frelst.

I stillhet og tillit skal deres styrke være.»

Men dere ville ikke.

16 Dere sa: «Nei, vi rømmer til hest!»

Jammen skal dere rømme!

«Vi rir på raske hester!»

De som forfølger, er raskere!

17 Tusen skal flykte når én mann truer,

for trussel fra fem skal dere rømme

til det ikke er annet igjen av dere

enn en stang på en fjelltopp,

et banner på en haug.


18 Og derfor lengter Herren

etter å vise dere nåde,

derfor reiser han seg

for å vise barmhjertighet.

For Herren er rettens Gud.

Salige er alle som venter på ham!

Dette er veien

19 Du folk på Sion, du som bor i Jerusalem, gråt ikke mer! Når du roper, vil han være deg nådig. Når han hører, vil han svare deg. 20 Herren gir dere nødens brød og trengselens vann. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, 21 og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre. 22 Da skal dere regne som urene de sølvkledde gudebildene du har, og gullplatene på de støpte bildene. Du skal slenge dem bort som urene filler. «Skitt!» skal du si.

23 Da skal han gi regn til kornet du sår i åkeren, og brød av grøden som åkeren bærer, og det skal være rikelig og raust. Den dagen skal buskapen din få beite på vidstrakte marker. 24 Oksene og eslene som arbeider på åkeren, får ete surt fôr som kastes til dem med skyffel og greip. 25 På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker og rennende vann på den store drapsdagen når tårnene faller. 26 Månen skal lyse som solen, og sollyset skal bli sju ganger så sterkt, lik lyset for sju dager, den dagen Herren forbinder sitt knuste folk og helbreder såret etter slagene.

Assur faller

27 Se, Herrens navn kommer fra det fjerne.

Hans vrede er brennende,

hans byrde er tung,

hans lepper er fulle av harme,

hans tunge er som fortærende ild.

28 Hans pust er lik en flommende elv

som rekker til halsen.

Han legger et åk av løgn på folkeslagene,

et bissel som fører vill, i folkenes munn.


29 Da skal det lyde sang hos dere

som den natten man helliger seg til fest,

og hjertet skal glede seg

lik en som kommer med fløytespill

til Herrens fjell, til Israels klippe.

30  Herren lar sin veldige røst lyde

og viser sin arm som slår

med brennende vrede og fortærende ild,

med storm og styrtregn og haglsteiner.


31 Ja, Assur blir rammet av skrekk

for Herrens røst

når han slår med staven.

32 Og til hver omgang Herren gir

når han svinger sin straffende stokk over ham,

høres tromme og lyre.

I striden svinger han sin arm

og fører kampen mot ham.

33 Ja, et ildsted er alt gjort i stand

og er bestemt for kongen.

Bålet er gjort høyt og vidt

med ild og ved i mengde.

Som en svovelstrøm skal Herrens pust

sette det i brann.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.