Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

59

Synd og frelse

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,

og hans øre er ikke for tungt til å høre.

2 Nei, det er skylden

som skiller dere fra deres Gud.

Syndene deres skjuler ansiktet hans

så han ikke hører dere.

3 For hendene deres er tilsølt av blod

og fingrene av skyld,

leppene deres taler løgn,

og tungen mumler svik.

4 Ingen stevner til doms med rette,

og ingen fører sak på ærlig vis.

De stoler på tomhet og taler løgn,

de unnfanger urett og føder ondskap.

5 De klekker ut ormeegg

og vever spindelvev.

Den som spiser av eggene, dør,

blir de knust, klekkes det ut en slange.

6 Det de vever, duger ikke til klær,

ingen kan kle seg i det de lager.

Det de gjør, er ondskaps gjerning,

voldsverk kommer fra hendene deres.

7 Føttene deres løper etter ondskap,

de er raske til å utøse uskyldig blod.

De legger onde planer,

der de ferdes, er det herjing og ødeleggelse.

8 Fredens vei kjenner de ikke,

det finnes ingen rett i fotsporene deres.

De lager seg krokveier,

den som går der, kjenner ikke fred.


9 Derfor er retten langt borte fra oss,

rettferdighet når oss ikke.

Vi håper på lys, men se, det er natt,

på lysglans, men vi går i mørke.

10 Vi famler langs veggen som blinde,

famler som om vi var uten øyne.

Vi snubler midt på dagen

som om det var skumring,

midt i livet er vi som døde.

11 Vi brummer alle som bjørner,

vi klynker som duer.

Vi håper på rett, men den finnes ikke,

på frelse, men den er langt fra oss.


12 Våre mange lovbrudd er foran deg,

våre synder vitner mot oss.

For vi vet om våre lovbrudd,

og vi kjenner vår skyld.

13 Vi har gjort opprør

og fornektet Herren,

snudd oss bort fra vår Gud,

talt om undertrykkelse og frafall

og brummet løgnaktige ord

som vi unnfanget i hjertet.

14 Retten er drevet tilbake,

rettferdigheten står langt borte.

For sannheten har snublet på torget,

og det som er rett, kommer ingen vei.

15 Sannheten er borte,

den som vender seg fra det onde, blir plyndret.


Herren så det, og det var ondt i hans øyne,

for det fantes ingen rett.

16 Han så ikke noen som kom til hjelp,

han undret seg over at ingen grep inn.

Men hans arm ga ham seier,

hans rettferd støttet ham.

17 Han kledde seg i rettferd som brynje

og satte frelsens hjelm på hodet.

Han kledde seg i hevnens drakt

og hyllet seg i

lidenskapens kappe.


18 Slik gjerningen er, slik gjengjelder han:

harme mot motstandere,

gjengjeld mot fiender,

mot fjerne kyster gjør han gjengjeld.

19 De skal frykte

Herrens navn i vest

og hans herlighet i øst.

For den kommer som en veldig flom,

Herrens ånd driver den fram.

20 En som løser ut, skal komme til Sion,

til dem hos Jakob som vender om fra synd,

sier Herren.


21 Dette er min pakt med dem, sier Herren:

Min Ånd som er over deg,

og mine ord som jeg har lagt i din munn,

skal ikke vike fra din munn

og ikke fra dine barns eller barnebarns munn,

sier Herren,

fra nå og til evig tid.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.