Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Tredje Mosebok

19

Hellighetsregler for israelittene

1  Herren sa til Moses: 2 Tal til hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.

3 Enhver skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og dere skal holde mine sabbater. Jeg er Herren deres Gud. 4 Dere skal ikke vende dere til avgudene og ikke lage dere støpte gudebilder. Jeg er Herren deres Gud.

5 Når dere vil ofre et fredsoffer for Herren, skal dere ofre slik at dere kan vinne velvilje. 6 Kjøttet skal spises samme dagen som dere ofrer, eller dagen etter. Det som er igjen til tredje dagen, skal brennes opp. 7 Det må ikke spises av offeret den tredje dagen. Da er det urent og kan ikke gi velvilje. 8 Den som spiser det, fører skyld over seg, for han har vanhelliget det som var hellig for Herren. Han skal støtes ut fra folket sitt.

9 Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. 10 På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.

11 Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve, og dere skal ikke fare med svik mot landsmenn.

12 Dere skal ikke sverge falskt ved mitt navn; for da vanhelliger du din Guds navn. Jeg er Herren.

13 Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg.

14 Du skal ikke forbanne en som er døv, og ikke legge en snublestein i veien for den som er blind. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

15 Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke holde med den svake parten og ikke ta parti for den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig.

16 Du skal ikke gå rundt og baktale ditt eget folk. Du skal ikke stå din neste etter livet. Jeg er Herren. 17 Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over deg for hans skyld. 18 Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.

19 Dere skal holde mine forskrifter: Du skal ikke la to husdyr av ulike slag pare seg. Du skal ikke så to ulike slag i åkeren din. Klær som er vevd av to ulike slag tråd, skal du ikke ha på deg.

20 Det kan hende at en mann har samleie med en kvinne. Hun er en slavekvinne som er lovet bort til en annen mann, men er ennå ikke frikjøpt eller frigitt. Da skal det straffes. De skal ikke dø, for hun er ikke fri, 21 men han skal komme med et skyldoffer til Herren, en vær, til inngangen til telthelligdommen. 22 Med skyldofferværen skal presten for Herrens ansikt gjøre soning for ham og for den synden han har gjort. Så får han tilgivelse for synden han har gjort.

23 Når dere kommer inn i landet og planter alle slags trær til å spise av, skal dere holde den første frukten de bærer, for uren. I tre år skal frukten være uren for dere og ikke spises. 24 Det fjerde året skal all frukten helliges til Herren ved en gledeshøytid. 25 Først i det femte året kan dere spise frukten. Slik får dere større avling. Jeg er Herren deres Gud.

26 Dere skal ikke spise noe med blodet i.

Dere skal ikke drive med spådomskunster og tegntyding. 27 Dere skal ikke runde av håret på sidene og rake skjegget i kantene.

28 Dere skal ikke rispe dere opp på kroppen i sorg over en som er død, og ikke brenne inn skrifttegn på dere. Jeg er Herren.

29 Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne prostituere seg, slik at landet driver hor og blir fullt av skamløshet.

30 Dere skal holde mine sabbater og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Herren.

31 Dere skal ikke vende dere til gjenferd og ikke søke til spådomsånder så dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.

32 Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

33 Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. 34 Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.

35 Dere skal ikke gjøre urett mot noen når dere dømmer, når dere bruker lengdemål, vekt eller hulmål. 36 Rett vekt og rette lodd, rett efa og rett hin skal dere bruke. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt.

37 Dere skal holde alle mine forskrifter og lover og leve etter dem! Jeg er Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.