Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

2

Mønstring av Israels hær

1  Herren sa til Moses og Aron:

2 Israelittene skal slå leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring telthelligdommen og være vendt mot den.

3 Juda med sitt banner skal slå leir på østsiden, mot soloppgangen, hæravdeling for hæravdeling. Nahsjon, sønn av Amminadab, er leder for Juda-sønnene, 4 og 74 600 er mønstret i hans hæravdeling. 5 Jissakars stamme skal slå leir ved siden av. Netanel, sønn av Suar, er leder for Jissakar-sønnene, 6 og 54 400 er mønstret i hans hær. 7 Så kommer Sebulons stamme. Eliab, sønn av Helon, er leder for Sebulon-sønnene, 8 og 57 400 er mønstret i hans hær. 9 De som er mønstret i Judas leir, er i alt 186 400, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp først.

10 Ruben med sitt banner skal slå leir mot sør, hæravdeling for hæravdeling. Elisur, sønn av Sjede'ur, er leder for Ruben-sønnene, 11 og 46 500 er mønstret i hans hær. 12 Simons stamme skal slå leir ved siden av. Sjelumiel, sønn av Surisjaddai, er leder for Simon-sønnene, 13 og 59 300 er mønstret i hans hær. 14 Så kommer Gads stamme. Eljasaf, sønn av De'uel, er leder for Gad-sønnene, 15 og 45 650 er mønstret i hans hær. 16 De som er mønstret i Rubens leir, er i alt 151 450, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp som nummer to.

17 Telthelligdommen skal føres ut når levittenes leir bryter opp; den er midt mellom de andre leirene.

Slik de slår leir, skal de bryte opp, hver på sin plass og under sitt banner.

18 Efraim med sitt banner skal slå leir mot vest, hæravdeling for hæravdeling. Elisjama, sønn av Ammihud, er leder for Efraim-sønnene, 19 og 40 500 er mønstret i hans hær. 20 Manasses stamme skal slå leir ved siden av Efraim. Gamliel, sønn av Pedasur, er leder for Manasse-sønnene, 21 og 32 200 er mønstret i hans hær. 22 Så kommer Benjamins stamme. Abidan, sønn av Gidoni, er leder for Benjamin-sønnene, 23 og 35 400 er mønstret i hans hær. 24 De som er mønstret i Efraims leir, er i alt 108 100, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp som nummer tre.

25 Dans stamme med sitt banner skal slå leir mot nord, hæravdeling for hæravdeling. Ahieser, sønn av Ammisjaddai, er leder for Dan-sønnene, 26 og 62 700 er mønstret i hans hær. 27 Asjers stamme skal slå leir ved siden av. Pagiel, sønn av Okran, er leder for Asjer-sønnene, 28 og 41 500 er mønstret i hans hær. 29 Så kommer Naftalis stamme. Ahira, sønn av Enan, er leder for Naftali-sønnene, 30 og 53 400 er mønstret i hans hær. 31 De som er mønstret i Dans hær, er i alt 157 600. Disse skal bryte opp til slutt under sine bannere.

32 Dette er de israelittene som ble mønstret, familie for familie. Tallet på dem som ble mønstret i leirene, hæravdeling for hæravdeling, var i alt 603 550. 33 Men levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene, for dette hadde Herren pålagt Moses. 34 Israelittene gjorde alt Herren hadde pålagt ham. Slik slo de leir under sine bannere, og slik brøt de opp, hver enkelt med sin slekt og sin familie.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.