Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

30 

1 Dette sa Moses til israelittene. Det var i ett og alt slik Herren hadde pålagt Moses.

Om løfter

2 Moses sa til overhodene for israelittenes stammer: Dette har Herren påbudt: 3 Den som avgir et løfte til Herren eller med ed forplikter seg til å avstå fra noe, må ikke bryte sitt ord, men gjøre alt han har lovet.

4 Når en ung kvinne som ennå bor hjemme hos sin far, avgir et løfte til Herren og forplikter seg til å avstå fra noe, 5 og hennes far får høre om løftet og hva hun har forpliktet seg til, men ikke sier noe til henne om det, da skal alle løfter og alt hun har forpliktet seg til, stå ved lag. 6 Men hvis faren samme dag som han hører om det, sier nei til henne, skal ingen av løftene og forpliktelsene hennes stå ved lag. Herren vil tilgi henne, for faren sa nei til henne.

7 Det kan hende at hun, når hun blir gitt til en mann, fortsatt er bundet av et løfte eller av et tankeløst ord som kom over leppene hennes. 8 Dersom mannen hennes får høre om det, men ikke sier noe til henne samme dag som han hører om det, da skal løftene og det hun har forpliktet seg til, stå ved lag. 9 Men hvis mannen samme dag som han hører om det, sier nei til henne, da opphever han løftet hun har tatt på seg, og det tankeløse ordet hun har bundet seg ved. Herren skal tilgi henne.

10 Når en enke eller en fraskilt kvinne avlegger et løfte, skal alt hun har forpliktet seg til, stå ved lag.

11 Men dersom hun bor hos sin mann og avlegger løfte eller forplikter seg til å avstå fra noe, 12 og hennes mann får høre om det, men tier og ikke sier nei til henne, da skal alle løftene hennes og alt hun har forpliktet seg til, stå ved lag. 13 Men hvis hennes mann opphever dem samme dag som han hører om dem, da skal ikke noe løfte eller noen forpliktelse som er kommet over leppene hennes, stå ved lag. Mannen hennes har opphevet dem, og Herren skal tilgi henne. 14 Alle løfter hun har gitt, og enhver ed som forplikter henne til å avstå fra noe fordi hun vil vise måtehold, kan mannen hennes stadfeste eller oppheve. 15 Hvis han tier og ikke sier noe til henne fra den ene dagen til den andre, da stadfester han alt det hun har lovet, eller alt det hun har forpliktet seg til. Han stadfester det når han ikke sier noe til henne samme dag som han hørte om det. 16 Men hvis han opphever det en tid etter at han hørte om det, må han bære hennes skyld.

17 Dette er forskriftene som Herren påla Moses om forholdet mellom mann og kvinne, og mellom far og datter så lenge hun er ung og bor i sin fars hus.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.