Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

103 

1 Av David.


Velsign Herren, min sjel!

Alt som i meg er,

velsign hans hellige navn.

2 Velsign Herren, min sjel!

Glem ikke alt det gode han gjør.


3 Han tilgir all din skyld

og leger alle dine sykdommer.

4 Han frir ditt liv fra graven

og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.


5 Han metter ditt liv med det gode,

du blir ung igjen som ørnen.

6  Herren skaper rettferd,

han lar alle undertrykte få sin rett.


7 Han kunngjorde sine veier for Moses,

sine gjerninger for Israels folk.

8 Barmhjertig og nådig er Herren,

sen til vrede og rik på miskunn.


9 Han anklager ikke for alltid

og er ikke for evig harm.

10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,

han lønner oss ikke etter vår skyld.


11 Så høy som himmelen er over jorden,

så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.

12 Så langt som øst er fra vest,

tar han syndene våre bort fra oss.


13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,

er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.

14 For han vet hvordan vi er skapt,

han husker at vi er støv.


15 Dagene mennesket får, er som gress,

det blomstrer som blomsten på marken.

16 Når vinden farer over den, er den borte,

stedet den sto på, vet ikke lenger av den.


17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet

over dem som frykter ham.

Hans rettferd når til barnebarn,

18 til dem som holder hans pakt

og husker hans bud,

så de følger dem.


19  Herren har reist sin trone i himmelen,

han rår som konge over alt.

20 Velsign Herren, dere hans engler,

dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk.

21 Velsign Herren, alle hans hærskarer,

dere tjenere som setter hans vilje i verk.

22 Velsign Herren, alle hans skapninger,

overalt hvor han rår.

Velsign Herren, min sjel!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.