Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

85 

1 Til korlederen. Av Korah-sangerne. En salme.


2  Herre, du har vist godvilje mot landet ditt,

du vendte skjebnen for Jakob.

3 Du tok bort ditt folks skyld,

dekket over all deres synd. Sela

4 All din harme tok du tilbake,

du vendte deg bort fra din brennende vrede.


5 Før oss tilbake, Gud, vår frelser,

la din uvilje mot oss ta slutt!

6 Vil du være harm på oss for alltid

og la vreden vare fra slekt til slekt?


7 Er det ikke du som vekker oss til liv på ny

så folket ditt kan glede seg i deg?

8 La oss få se din miskunn, Herre,

gi oss din frelse!


9 Jeg vil høre hva Gud Herren sier.

For han forkynner fred til sitt folk,

til sine trofaste,

– bare de ikke vender tilbake til dårskap!


10 Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham,

for at herlighet skal bo i landet vårt.

11 Miskunn og sannhet skal møte hverandre,

rettferd og fred skal kysse hverandre.


12 Sannhet skal spire opp av jorden

og rettferd se ned fra himmelen.

13  Herren skal gi det som godt er,

og landet vårt skal bære sin grøde.

14 Rettferd går foran

når han drar fram.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.