Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

3

Lovløyse i Juda

1 Sjå, Herren, allhærs Herre,

tek bort frå Jerusalem og Juda

støtte og stav:

kvar støtte av brød og kvar støtte av vatn,

2 kvar krigar og stridsmann,

dommar, profet, spåmann og eldste,

3 femtimannsføraren og den fornemme mannen,

rådgjevaren, trollmannen

og den dyktige åndemanaren.

4 Så gjev eg dei gutar til leiarar,

villstyringar skal herska over dei.

5 Folket blir undertrykt,

mann av mann og granne av granne,

guten set seg opp mot den gamle,

den låge mot den høge.


6 Når ein mann tek tak i ein annan i farshuset sitt og seier:

«Du har ei kappe, du skal vera hovding for oss,

di hand skal rå over denne ruinhaugen»,

7 då skal den andre ta til ords og seia:

«Eg kan ikkje forbinda sår,

og i huset mitt finst korkje brød eller klede.

Set ikkje meg til hovding over folket!»


8 For Jerusalem har snubla, og Juda har falle,

for med ord og gjerningar står dei Herren imot,

og dei set seg opp mot hans herlegdom.

9 Andleta deira vitnar imot dei.

Som Sodoma kunngjer dei si synd

og løyner henne ikkje.

Ve dei! Dei fører ulukke over seg sjølve.


10 Sæl er den rettferdige,

for det går han godt,

og han skal nyta frukta av sine gjerningar.

11 Ve den urettferdige, han går det ille,

han får att for det han har gjort.


12 Folket mitt blir undertrykt av småborn,

og kvinner herskar over det.

Mitt folk, leiarane dine villeier deg

og fører deg på villspor.

Herren held rettargang

13  Herren stig fram for å føra sak,

han står opp for å dømma folka.

14  Herren held rettargang

med dei eldste og stormennene i folket sitt.

«Det er de som har beitt vingarden snau,

det er rov frå dei fattige i husa dykkar!

15 Kvifor knuser de mitt folk

og mel sund andleta til dei hjelpelause?»

seier Herren, allhærs Gud.

Dom over Sions døtrer

16  Herren har sagt:

Fordi Sions døtrer er stolte

og går med kneisande nakke,

blunkar med auga,

trippar omkring

og ringlar med fotringane sine,

17 vil Herren la Sions døtrer

få hovudet fullt av skurv,

og Herren vil snaua skallane deira.


18 Den dagen skal Herren ta frå dei all stas: fotringane, solsmykka og halvmånane, 19 øyredobbane, armbanda og sløra, 20 turbanane, fotkjedene og belta, amulettane og talismanane, 21 fingerringane og naseringane, 22 festkleda, kåpene, sjala og veskene, 23 speglane, linskjortene, hovudplagga og skjerfa.


24 Då blir det stank i staden for godlukt,

reip i staden for belte,

fleinskalle i staden for frisyre,

sekkestrie i staden for stasklede,

svimerke i staden for venleik.


25 Mennene dine skal falla for sverd,

hæren skal falla i krig.

26 Sions portar skal sørgja og klaga,

ho sit forlaten på jorda.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.