Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulus' brev til Titus

2

Kristen livsferd

1 Men du skal forkynna i samsvar med den sunne læra 2 at eldre menn skal vera edruelege, fara verdig og forstandig fram og vera sunne i både trua, kjærleiken og tolmodet. 3 Like eins at eldre kvinner skal leva som det sømer seg for heilage: at dei ikkje skal fara med sladder eller vera avhengige av mykje vin, men vera rettleiarar i det gode, 4 så dei kan læra dei unge kvinnene å elska mann og born, 5 leva sømeleg og reint, ta ansvar for heimen og underordna seg mennene sine, så Guds ord ikkje skal bli spotta.

6 På same måten skal du formana dei unge mennene til å vera stødige 7 i all si ferd. Ver sjølv eit førebilete i gode gjerningar! Lat undervisinga di vera uforfalska og boren fram med alvor, 8 og lat forkynninga di vera sunn og ulasteleg, så kvar motstandar må skjemmast fordi han ikkje har noko vondt å seia om oss.

9 Slavane skal du formana til å underordna seg herrane sine i alt og retta seg etter dei utan å seia imot. 10 Dei må ikkje stikka noko til sides, men alltid vera ærlege og trufaste, så dei i eitt og alt kan vera til pryd for Guds, vår frelsars lære.

11 For Guds nåde er openberra til frelse for alle menneske. 12 Og hans nåde oppdreg oss til å seia nei til alt ugudeleg og til verdslege lyster og leva i sjølvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verda som no er, 13 medan vi ventar på vårt sæle håp: at vår store Gud og frelsar Kristus Jesus skal koma i herlegdom. 14 For Kristus gav seg sjølv for oss. Han ville løysa oss ut frå all urettferd og reinsa oss, så vi kan vera hans eige folk, som med iver gjer gode gjerningar. 15 Dette skal du forkynna, og med kraft skal du formana og visa til rette. Lat ingen sjå ned på deg!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.