Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Duopmáriid girji

2

Hearrá eŋgel cuiggoda israellaččaid

1 Hearrá eŋgel bođii Gilgalis Bokimii ja celkkii: “Mun bukten din Egyptas dán eatnamii maid mun váliin lohpidin din áhčiide áigut addit didjiide. Mun dadjen: Mun in goassege rihko lihtu maid dahken dinguin, 2 ehpetge diige oaččo dahkat lihtu dán eatnama ássiiguin. Sin áltáriid dii galgabehtet gaikut. Muhto dii ehpet leat gullan mu. Manin dii ehpet lean munnje gulolaččat? 3 Dál mun cealkkán: Mun in áje dán eatnama ássiid din ovddas, muhto sii šaddet seahčagassan din gilgii, ja sin ipmilat šaddet didjiide giellan.” 4 Go Hearrá eŋgel lei sárdnon dán israellaččaide, de sii buohkat čirrojedje jitnosii. 5 Sii bidje dan báikki namman Bokim ja oaffarušše doppe Hearrái.

Israel Josua jápmima maŋŋil

6 Go Josua lei luoitán israellaččaid mannat, de sii vulge iežaset guovlluide ja válde eatnama oapmineaset. 7 Israel bálvalii Hearrá nu guhká go Josua elii ja maŋŋilge, nu guhká go ain ledje eallimin vuorrasat geat ledje oaidnán buot daid stuorra daguid maid Hearrá lei dahkan Israelii. 8 Hearrá bálvaleaddji Josua, Nuna bárdni, jámii čuođilogi jagi boarisin, 9 ja son hávdáduvvui iežas eatnamii Timnat-Heresii mii lea Efraima várreeatnamis Gaašvári davvelis. 10 Go oppa dat buolva lei čoggojuvvon áhčiideaset lusa, de badjánii nubbi buolva mii ii dovdan Hearrá iige daguid maid son lei dahkan Israelii.

11 Israellaččat dahke dan mii lei bahá Hearrá čalmmiin ja bálvališgohte Baal-ipmiliid. 12 Sii hilgo Hearrá, áhčiideaset Ipmila, gii lei buktán sin Egyptas, ja vádjoledje eará ipmiliid maŋis, daid ipmiliid maid sin birasálbmogat bálvaledje. Sii rohkadalle daid ja nu moaráhuhtte Hearrá. 13 Go israellaččat hilgo Hearrá ja bálvališgohte Baala ja Astarte-ipmiliid, 14 de Hearrá moaráhuvai sidjiide. Son attii israellaččaid sin rievideddjiid gihtii ja divttii sin vašálaččaid vuoluštit sin juohke guovllus, eaige sii šat bihtán dain. 15 Juohke háve go israellaččat soahttájedje, de Hearrá časkkii sin lihkuhisvuođain nugo lei vurdnon dahkat. Nu israellaččat šadde stuorra áŧestussii.

16 Dalle Hearrá čuoččáldahtii duopmáriid geat beste álbmoga rievideddjiid gieđas. 17 Muhto israellaččat eai dáhtton gullat duopmáriidge. Sii furrošedje eará ipmiliiguin ja rohkadalle daid. Sii gáide fargga dan geainnus man sin áhčit ledje vádjolan. Sin áhčit ledje gullan Hearrá báhkkomiid, muhto sii eai vádjolan áhčiideaset geainnuid. 18 Hearrá čuoččáldahtii álbmogii duopmáriid ja lei sin doarjjan. Son besttii álbmoga dan vašálaččaid gieđas nu guhká go duopmár elii. Ipmil árkkášii sin go gulai sin šuohkkimin, go sin vašálaččat áŧestedje ja givssidedje sin. 19 Muhto go duopmár jámii, de israellaččat fas jorgaledje Ipmilis ja meannudedje vel bahábut go sin áhčit. Sii eai heaitán bahás daguideaset eaige gážžáris vádjolusaset, muhto vádjoledje eará ipmiliid maŋis ja bálvaledje ja rohkadalle daid.

20 Dalle Hearrá moaráhuvai Israelii ja celkkii: “Dii lehpet rihkkon dan lihtu maid mun dahken din áhčiiguin, ehpetge leat doahttalan mu. 21 Dan dihte in munge šat duššat ovttage dain álbmogiin mat ain ledje duššatkeahttá dalle go Josua jámii. 22 Mun bijan daid álbmogiid didjiide geahččalussan, vai beasan oaidnit vádjolehpetgo dii mu geainnu seammá gulolaččat go din áhčit.” 23 Danin Hearrá divttii daid álbmogiid orrut iige gáhččan duššadit daid, ja danin son ii lean addán daid Josua gihtiige.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.