Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Кара за Рехав’амів гріх
12Так сталося, що коли зміцніло царство Ровоама, й він відчув себе потужним, то він знехтував ГОСПОДНІМ Законом. У результаті весь Ізраїль пішов услід за ним.
   

Kong Sjisjak angriper Juda
12Da Rehabeams kongedømme var sikret og hans makt var blitt sterk, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham.
 2 Але оскільки вони віроломно відступили від ГОСПОДА, то в п’ятому році царювання Ровоама проти Єрусалима виступив єгипетський цар Шішак,
   
 2 I Rehabeams femte regjeringsår dro Sjisjak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem; for folket der hadde vært troløst mot Herren.
 3 (з військом), яке налічувало тисячу двісті колісниць та шістдесят тисяч кіннотників, а також безліч озброєних людей, що прийшли з ним із Єгипту: лівійців, суккійців та кушійців.
   
 3 Han kom med tolv hundre vogner og seksti tusen ryttere og en talløs hær som fulgte ham fra Egypt: libyere, sukkitter og kusjitter.
 4 Захопивши укріплені міста, які належали юдеям, вони підступили до Єрусалима.
   
 4 Han inntok de befestede byene i Juda og kom helt til Jerusalem.
   
 5 Тоді пророк Шемая прийшов до Ровоама та юдейських можновладців, котрі, рятуючись від Шішака, зібрались у Єрусалимі, і передав їм слова, які сказав ГОСПОДЬ: Ви залишили Мене, тому і Я залишу вас, віддавши в руки Шішака!
   
 5 Da kom profeten Sjemaja til Rehabeam og lederne i Juda, som var samlet i Jerusalem av frykt for Sjisjak. Han sa til dem: «Så sier Herren: Dere har forlatt meg. Nå forlater jeg dere og gir dere i Sjisjaks hånd.»
 6 Тож можновладці Ізраїлю, як і сам цар, упокорились і сказали: ГОСПОДЬ справедливий!
   
 6 Da ydmyket Israels ledere og kongen seg og sa: « Herren er rettferdig.»
 7 Коли ГОСПОДЬ побачив їхнє щире впокорення, то знову було ГОСПОДНЄ слово до Шемаї такого змісту: Оскільки вони впокорились, Я не знищу їх, але незабаром Я дам їм порятунок; Мій гнів не зіллється на Єрусалим через вторгнення Шішака.
   
 7 Og da Herren så at de ydmyket seg, kom Herrens ord til Sjemaja: «Siden de ydmyker seg, vil jeg ikke utrydde dem. Snart skal jeg fri dem ut. Jeg skal ikke utøse min harme over Jerusalem gjennom Sjisjak.
 8 Проте вони стануть підданими Шішака, аби зрозуміли, що значить служити Мені, й служити земним царствам.
   
 8 Men de skal bli tjenere for ham, og da skal de få kjenne forskjellen på å tjene meg og å tjene fremmede kongeriker.»
   
 9 Отже, єгипетський цар Шішак вторгся в Єрусалим, і забрав скарби ГОСПОДНЬОГО Храму, а також скарби царського палацу, – загарбав усе, навіть золоті щити, які виготовив Соломон.
   
 9 Så dro egypterkongen Sjisjak opp mot Jerusalem. Han tok alle skattene både i Herrens hus og i kongeborgen. Han tok også gullskjoldene som Salomo hadde fått laget.
10 Тому замість них цар Ровоам виготовив мідні щити. Він передав (їх) під охорону начальників варти, що охороняли брами царського палацу.
   
10 I stedet fikk kong Rehabeam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten, til å ta vare på dem.
11 Щоразу, коли цар йшов до ГОСПОДНЬОГО Храму, то його охоронці брали ті щити, після чого повертали їх знову в будинок варти палацу.
   
11 Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, bar vaktene disse skjoldene og tok dem så med seg tilbake til vaktrommet.
12 Коли ж Ровоам цілковито упокорився, то ГОСПОДНІЙ гнів відвернувся від нього, так що він не (був) остаточно знищений, адже і в Юдеї було щось хороше.
   
12 Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham. Han ville ikke helt gjøre ende på ham. Det fantes tross alt noe godt i Juda.
   
13 З часом цар Ровоам закріпився в Єрусалимі й владарював далі. Ровоам (мав) сорок один рік, коли зійшов на царський престол, і сімнадцять років владарював у Єрусалимі, – у місті, яке ГОСПОДЬ обрав з усіх племен Ізраїлю, аби там перебувало Його Ім’я. А ім’я його матері – аммонійка Наама.
   
13 Kong Rehabeam styrket sin stilling i Jerusalem og fortsatte som konge. Han var førtien år gammel da han ble konge, og i sytten år regjerte han i Jerusalem, den byen Herren hadde valgt ut blant alle Israels stammer og gjort til bolig for sitt navn. Hans mor het Naama og var fra Ammon.
14 Ровоам чинив багато зла через те, що не скеровував свого серця, щоб постійно шукати ГОСПОДА.
   
14 Rehabeam gjorde det som var ondt; for han la ikke sitt hjerte i å søke Herren.
   
15 Всі інші діяння Ровоама, від перших й до останніх, описані у Спогадах Пророка Шемаї та в Літописі Провидця Іддо. Протягом усього часу між Ровоамом та Єровоамом точилась війна.
   
15 Det som er å fortelle om Rehabeam, fra først til sist, står skrevet i profeten Sjemajas og seeren Iddos krønike, sammen med hans slektsregister. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden.
16 Ровоам спочив зі своїми батьками, й був похований у Місті Давида. Після нього зійшов на престол його син Авія. 16 Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davidsbyen, og hans sønn Abia ble konge etter ham.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.