Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Аса побиває своїх ворогів
14Аса чинив те, що було до вподоби ГОСПОДУ, його Богові.
   

Kong Asa i Juda
14Så gikk Abia til hvile hos sine fedre. De gravla ham i Davidsbyen, og hans sønn Asa ble konge etter ham. I hans dager hadde landet ro i ti år.
 2 Він зруйнував жертовники чужинців й узвишшя, порозбивав стовпи і повирубував ашери.
   
 2 Asa gjorde det som var godt og rett i Herren hans Guds øyne.
 3 Аса закликав юдеїв шукати єднання з ГОСПОДОМ, Богом їхніх батьків, дотримуючись Закону і заповідей.
   
 3 Han fjernet altrene for fremmede guder og offerhaugene, slo i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-stolpene.
 4 З усіх юдейських міст він прибрав узвишшя та кадильні вівтарі, і при ньому був мир у царстві.
   
 4 Han sa til judeerne at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, og holde loven og budene.
 5 І побудував в Юдеї міста з твердинями, бо був мир в краю. І не було в нього в ті роки війни, бо ГОСПОДЬ дав йому спокій.
   
 5 Fra alle byene i Juda fjernet han offerhaugene og røkelsesaltrene. Og kongeriket hadde ro under ham.
 6 Він говорив юдеям: Давайте побудуємо міста, оточимо їх мурами з баштами, брамами та засувами, поки земля наша. Адже ми шукали ГОСПОДА, нашого Бога. Ми шукали Його, і Він дав нам мир навколо. І вони будували, і їм щастило.
   
 6 Asa bygde befestede byer i Juda, for landet hadde ro. Ingen gikk til krig mot ham i disse årene, for Herren ga ham fred.
   
 7 Було в Аси й військо. З (племені) Юди налічувалось триста тисяч воїнів, озброєних великими щитами і списами, а з (племені) Веніяміна – двісті вісімдесят тисяч озброєних малими щитами та луками, – всі вони були хоробрими воїнами.
   
 7 Asa sa til judeerne: «La oss bygge ut disse byene og reise mur omkring dem, med tårn, porter og bommer, mens landet ennå ligger fritt foran oss. For vi har søkt Herren vår Gud. Vi søkte ham, og han ga oss fred på alle kanter.» Så begynte de å bygge, og de lyktes godt med det.
 8 Якось виступив проти них кушієць ((ефіоп)) Зерах з військом, яке налічувало один мільйон воїнів і триста військових колісниць. Коли він дійшов до Мареші,
   
 8 Asa hadde en hær på tre hundre tusen mann fra Juda, væpnet med store skjold og spyd, og to hundre og åtti tusen mann fra Benjamin, som bar små skjold og skjøt med bue. Alle var de tapre krigere.
   
 9 назустріч йому виступив Аса. Військо Аси вишикувалось до бою в долині Цефат неподалік Мареші.
   
 9 En gang dro kusjitten Serah ut mot judeerne med en hær på tusen ganger tusen mann og tre hundre stridsvogner. Da han var kommet så langt som til Maresja,
10 Тоді Аса почав волати до ГОСПОДА, свого Бога, говорячи: ГОСПОДИ! Ніхто, крім Тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, ГОСПОДИ, Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме в Твоє Ім’я ми виступили проти цієї безлічі війська! ГОСПОДИ, Боже наш, нехай смертна людина не здолає Тебе!
   
10 dro Asa ut mot ham. De stilte seg opp til kamp i Sefata-dalen nær Maresja.
11 І ГОСПОДЬ вразив кушійців перед очима Аси та всіх юдеїв, так що кушійці ((ефіопляни)) почали втікати.
   
11 Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: « Herre, bare du kan hjelpe i kampen mellom den som er sterk og den som er svak. Hjelp oss, Herre, vår Gud! For vi stoler på deg, og i ditt navn har vi gått mot denne veldige styrken. Herre, du er vår Gud. Ingen mennesker kan stå seg mot deg!»
   
12 І переслідував їх Аса зі своїм військом аж до Герара. І полягли кушійці, ніхто з них не вцілів, бо були знищені перед ГОСПОДОМ і перед Його військом. (Юдеї) ж захопили дуже велику здобич.
   
12 Da lot Herren kusjittene lide nederlag for Asa og judeerne, og kusjittene flyktet.
13 Вони зруйнували всі міста довкола Герара, бо ГОСПОДЬ навів на них страх. Усі ті міста були пограбовані ними, бо в них було багато здобичі.
   
13 Asa og folket som var med ham, forfulgte dem helt til Gerar, og kusjittene falt til siste mann. De ble knust av Herren og hans hær, og judeerne tok et svært stort bytte.
14 Вони також спустошили намети пастухів, захопивши велику кількість овець і верблюдів, після чого повернулись до Єрусалима. 14 De inntok alle byene omkring Gerar, for en redsel for Herren var kommet over folket der. De plyndret alle disse byene, for der var det mye å plyndre.
15 De gikk også til angrep på gjeterteltene og førte bort en mengde sauer og kameler. Så vendte de tilbake til Jerusalem.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.