Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Цар Йосафат
17Після Аси на царський престол зійшов його син Йосафат, й почав укріпляти свої позиції щодо Ізраїлю.
   

Kong Josjafat av Juda
17Etter Asa ble sønnen Josjafat konge. Han styrket stillingen mot Israel.
 2 Він розмістив свої війська в усіх містах-твердинях Юдеї, призначивши спеціальні загони не лише в юдейських містах, а і в містах Єфрема, захоплених його батьком Асою.
   
 2 Han plasserte tropper i alle festningsbyene i Juda, og han satte vaktposter rundt om i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim.
 3 І ГОСПОДЬ був з Йосафатом, бо він ходив першими шляхами свого батька Давида і не звертався до Ваалів,
   
 3 Herren var med Josjafat, for han fulgte de veier som hans stamfar David tidligere hadde fulgt. Han søkte ikke Baal-gudene,
 4 а звертався до Бога свого батька, і ходив в Його заповідях, а не згідно з ділами Ізраїлю.
   
 4 men sin fars Gud. Han holdt budene hans og levde ikke slik som de gjorde i Israel.
 5 Тому й ГОСПОДЬ зміцнив царську владу в його руках; усі юдеї приносили дари Йосафатові, так що він став дуже багатим і славетним.
   
 5 Derfor sikret Herren kongsmakten i hans hånd, og hele Juda kom med gaver til Josjafat, så han fikk stor rikdom og ære.
 6 Своє серце він присвятив тому, щоб не ухилятись від ГОСПОДНІХ шляхів, і далі усував узвишшя та ашери в Юдеї.
   
 6 Med frimodig hjerte fulgte han Herrens veier, og han fjernet også offerhaugene og Asjera-stolpene fra Juda.
   
 7 На третій рік свого владарювання він послав своїх можновладців: Бен-Хаїла, Овадію, Захарію, Натанаїла і Міхея, щоб вони навчали людей в юдейських містах.
   
 7 I sitt tredje regjeringsår sendte Josjafat noen av stormennene sine ut for å undervise i Judas byer. Det var Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel og Mikaja.
 8 А з ними (були) й левіти: Шемая, Нетанія, Зевадія, Асаїл, Шемірамот, Йонатан, Адонія і Товія, а з ними священики Елішама та Єгорам.
   
 8 Sammen med dem sendte han levittene Sjemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Sjemiramot, Jonatan, Adonja, Tobia og Tob-Adonja, alle sammen levitter, dessuten prestene Elisjama og Joram.
 9 Таким чином вони навчали в Юдеї, маючи при собі Книгу ГОСПОДНЬОГО Закону. Отже, навчаючи народ, вони обійшли всі юдейські міста.
   
 9 Når de underviste i Juda, hadde de Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og underviste folket.
   
10 ГОСПОДНІЙ страх був на всіх навколишніх царствах Юдеї, й вони не сміли воювати з Йосафатом.
   
10 En redsel for Herren var kommet over alle land og riker som lå omkring Juda, så de ikke gikk til krig mot Josjafat.
11 Цареві Йосафату приносили дари сріблом і филистимці; навіть аравійці приводили йому, (як данину), сім тисяч сімсот баранів, та сім тисяч сімсот козлів.
   
11 Noen av filisterne kom til Josjafat med gaver og med sølv som avgift. Også araberne kom til ham med småfe, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.
12 Тож Йосафат ставав усе потужнішим. Він збудував в Юдеї фортеці та міста-склади для запасів харчів.
   
12 Slik ble Josjafat mektigere og mektigere, og han bygde borger og forrådsbyer i Juda.
13 Він мав величезні запаси в усіх юдейських містах, а в Єрусалимі ще й потужний загін війська хоробрих воїнів.
   
13 Han hadde store arbeider på gang i Judas byer og soldater, tapre krigere, i Jerusalem.
   
14 А ось їхній список за їхніми батьківськими домами: від Юдиного племені командирами над тисячними загонами були: Адна, на чолі трьохсот тисяч хоробрих воїнів;
   
14 De var mønstret slik, slekt for slekt: Førerne for tusen i Juda var: Adna, som var leder for 300 000 tapre krigere;
15 поруч з ним командир Єгоханан, на чолі двохсот вісімдесяти тисяч;
   
15 ved siden av ham Johanan, som var leder for 280 000 mann;
16 поруч з ним Амасія, син Зіхрі – командир-доброволець в служінні ГОСПОДУ на чолі двохсот тисяч хоробрих воїнів.
   
16 og ved siden av ham Amasja, sønn av Sikri, som frivillig hadde gått i Herrens tjeneste, og sammen med ham 200 000 tapre krigere.
17 Від Веніямінового племені хоробрий воїн Еліяда, на чолі двохсот тисяч воїнів, озброєних луками та щитами.
   
17 Fra Benjamin var det Eljada, en tapper kriger, og sammen med ham 200 000 mann væpnet med bue og skjold;
18 А поруч з ним – Єгозавад, очоливши сто вісімдесят тисяч озброєних воїнів.
   
18 og ved siden av ham Josabad med 180 000 våpenføre menn.
19 Усі вони були на царській службі, окрім тих, котрих цар розмістив у містах-твердинях по всій Юдеї. 19 Dette var de som sto i kongens tjeneste, foruten dem som kongen hadde plassert i festningsbyene i hele Juda.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

10. august 2022

Dagens bibelord

1. Peter 3,8–17

Les i nettbibelen

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. ... Vis hele teksten

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. 10Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. 11Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. 12For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. 13Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. 17Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde.