Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Цар Йосафат
17Після Аси на царський престол зійшов його син Йосафат, й почав укріпляти свої позиції щодо Ізраїлю.
   

Kong Josjafat av Juda
17Etter Asa ble sønnen Josjafat konge. Han styrket stillingen mot Israel.
 2 Він розмістив свої війська в усіх містах-твердинях Юдеї, призначивши спеціальні загони не лише в юдейських містах, а і в містах Єфрема, захоплених його батьком Асою.
   
 2 Han plasserte tropper i alle festningsbyene i Juda, og han satte vaktposter rundt om i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim.
 3 І ГОСПОДЬ був з Йосафатом, бо він ходив першими шляхами свого батька Давида і не звертався до Ваалів,
   
 3 Herren var med Josjafat, for han fulgte de veier som hans stamfar David tidligere hadde fulgt. Han søkte ikke Baal-gudene,
 4 а звертався до Бога свого батька, і ходив в Його заповідях, а не згідно з ділами Ізраїлю.
   
 4 men sin fars Gud. Han holdt budene hans og levde ikke slik som de gjorde i Israel.
 5 Тому й ГОСПОДЬ зміцнив царську владу в його руках; усі юдеї приносили дари Йосафатові, так що він став дуже багатим і славетним.
   
 5 Derfor sikret Herren kongsmakten i hans hånd, og hele Juda kom med gaver til Josjafat, så han fikk stor rikdom og ære.
 6 Своє серце він присвятив тому, щоб не ухилятись від ГОСПОДНІХ шляхів, і далі усував узвишшя та ашери в Юдеї.
   
 6 Med frimodig hjerte fulgte han Herrens veier, og han fjernet også offerhaugene og Asjera-stolpene fra Juda.
   
 7 На третій рік свого владарювання він послав своїх можновладців: Бен-Хаїла, Овадію, Захарію, Натанаїла і Міхея, щоб вони навчали людей в юдейських містах.
   
 7 I sitt tredje regjeringsår sendte Josjafat noen av stormennene sine ut for å undervise i Judas byer. Det var Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel og Mikaja.
 8 А з ними (були) й левіти: Шемая, Нетанія, Зевадія, Асаїл, Шемірамот, Йонатан, Адонія і Товія, а з ними священики Елішама та Єгорам.
   
 8 Sammen med dem sendte han levittene Sjemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Sjemiramot, Jonatan, Adonja, Tobia og Tob-Adonja, alle sammen levitter, dessuten prestene Elisjama og Joram.
 9 Таким чином вони навчали в Юдеї, маючи при собі Книгу ГОСПОДНЬОГО Закону. Отже, навчаючи народ, вони обійшли всі юдейські міста.
   
 9 Når de underviste i Juda, hadde de Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og underviste folket.
   
10 ГОСПОДНІЙ страх був на всіх навколишніх царствах Юдеї, й вони не сміли воювати з Йосафатом.
   
10 En redsel for Herren var kommet over alle land og riker som lå omkring Juda, så de ikke gikk til krig mot Josjafat.
11 Цареві Йосафату приносили дари сріблом і филистимці; навіть аравійці приводили йому, (як данину), сім тисяч сімсот баранів, та сім тисяч сімсот козлів.
   
11 Noen av filisterne kom til Josjafat med gaver og med sølv som avgift. Også araberne kom til ham med småfe, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.
12 Тож Йосафат ставав усе потужнішим. Він збудував в Юдеї фортеці та міста-склади для запасів харчів.
   
12 Slik ble Josjafat mektigere og mektigere, og han bygde borger og forrådsbyer i Juda.
13 Він мав величезні запаси в усіх юдейських містах, а в Єрусалимі ще й потужний загін війська хоробрих воїнів.
   
13 Han hadde store arbeider på gang i Judas byer og soldater, tapre krigere, i Jerusalem.
   
14 А ось їхній список за їхніми батьківськими домами: від Юдиного племені командирами над тисячними загонами були: Адна, на чолі трьохсот тисяч хоробрих воїнів;
   
14 De var mønstret slik, slekt for slekt: Førerne for tusen i Juda var: Adna, som var leder for 300 000 tapre krigere;
15 поруч з ним командир Єгоханан, на чолі двохсот вісімдесяти тисяч;
   
15 ved siden av ham Johanan, som var leder for 280 000 mann;
16 поруч з ним Амасія, син Зіхрі – командир-доброволець в служінні ГОСПОДУ на чолі двохсот тисяч хоробрих воїнів.
   
16 og ved siden av ham Amasja, sønn av Sikri, som frivillig hadde gått i Herrens tjeneste, og sammen med ham 200 000 tapre krigere.
17 Від Веніямінового племені хоробрий воїн Еліяда, на чолі двохсот тисяч воїнів, озброєних луками та щитами.
   
17 Fra Benjamin var det Eljada, en tapper kriger, og sammen med ham 200 000 mann væpnet med bue og skjold;
18 А поруч з ним – Єгозавад, очоливши сто вісімдесят тисяч озброєних воїнів.
   
18 og ved siden av ham Josabad med 180 000 våpenføre menn.
19 Усі вони були на царській службі, окрім тих, котрих цар розмістив у містах-твердинях по всій Юдеї. 19 Dette var de som sto i kongens tjeneste, foruten dem som kongen hadde plassert i festningsbyene i hele Juda.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.