Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Цар Йотам
27Йотам мав двадцять років, коли він зійшов на царський престол, і шістнадцять років владарював у Єрусалимі. Ім’я його матері було Єруша, дочка Садока.
   

Jotams regjering
27Jotam var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i seksten år. Hans mor het Jerusja og var datter av Sadok.
 2 Він чинив те, що було до вподоби ГОСПОДУ, наслідуючи приклад свого батька Уззії, за виключенням того, що не входив у ГОСПОДНІЙ Храм, як його батько. Проте народ залишався нечестивим.
   
 2 Jotam gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt som hans far Ussia hadde gjort. Men han gikk ikke inn i Herrens tempel. Og folket fortsatte å gjøre det som var ondt.
   
 3 Він спорудив Горішню Браму ГОСПОДНЬОГО Храму, укріпив стіну вздовж Офелу.
   
 3 Det var Jotam som bygde Øvreporten i Herrens hus, og han bygde også mye på Ofel-muren.
 4 У нагір’ї Юдеї він будував міста, а в лісах споруджував фортеці з баштами.
   
 4 Han bygde byer i Juda-fjellene og oppførte borger og tårn i skogene.
 5 Він провадив війну з аммонійським царем, і переміг його. Отже, аммонійці дали йому того року сто талантів срібла, десять тисяч корів пшениці та десять тисяч (корів) ячменю. Таку саму данину аммонійці доставляли йому на другий і третій роки.
   
 5 Han førte krig mot ammonittenes konge og vant over dem. Ammonittene måtte det året gi ham hundre talenter sølv, ti tusen kor hvete og ti tusen kor bygg. Det samme måtte de gi ham det andre og tredje året.
 6 Йотам досягав усе більшої могутності через те, що незмінно дотримувався вірної дороги перед ГОСПОДОМ, своїм Богом.
   
 6 Slik styrket Jotam sin stilling fordi han var stø i sin ferd for Herren sin Guds ansikt.
   
 7 Усі інші оповіді про Йотама, про всі його війни та його подвиги записано в Книзі літопису ізраїльських та юдейських царів.
   
 7 Det som ellers er å fortelle om Jotam, om alle krigene hans og alt han gjorde, står skrevet i boken om Israels og Judas konger.
 8 Йому було двадцять п’ять років, коли став царем, і шістнадцять років владарював у Єрусалимі.
   
 8 Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i seksten år.
 9 Йотам спочив зі своїми батьками, і його поховали в Місті Давида. Замість нього став царем його син Ахаз.  9 Så gikk Jotam til hvile hos sine fedre. De gravla ham i Davidsbyen. Hans sønn Ahas ble konge etter ham.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.