Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Матеріальне забезпечення духовенства
31А коли все це закінчилось, вийшли всі ізраїльтяни, котрі знайшлись в містах Юдеї. Вони порозбивали стовпи, повирубували ашери, знищили узвишшя та жертовники в усьому Юді та Веніяміні, а також в Єфремі та Манассії, – цілковито. Після цього всі ізраїльтяни повернулись у власні наділи, до своїх міст.
   

Tempelreformen
31Da de var ferdige med alt dette, dro alle de israelittene som var til stede, ut til byene i Juda. De slo i stykker steinstøttene, hogg ned Asjera-stolpene og rev ned offerhaugene og altrene i hele Juda og Benjamin, i Efraim og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så vendte alle israelittene hjem til byene sine, hver til sin eiendom.
   
 2 Після цього Єзекія встановив черги для груп священиків та левітів, – група за групою, відповідно до обов’язків кожного в служінні. Священики й левіти повинні були звершувати жертви всепалення та мирні подячні жертви, беручи участь у належному для кожного служінні, а також прославляючи та вихваляючи ГОСПОДА в брамах ГОСПОДНЬОГО Храму.
   
 2 Hiskia fastsatte på nytt prestenes og levittenes skiftordninger. Hver prest og levitt fikk sin særskilte tjeneste. De skulle bære fram brennoffer og fredsoffer, gjøre tjeneste og synge takke- og lovsanger ved portene til Herrens leir.
 3 Цар також призначив зі свого прибутку, як власну частку для жертв всепалень. Це мали бути ранкові й вечірні жертви всепалення, жертви всепалення щосуботи, під час новомісяччя та в інші свята, у відповідності з написаним у ГОСПОДНЬОМУ Законі.
   
 3 Kongen ga en del av det han eide, til brennofrene som skulle bæres fram hver morgen og kveld, på sabbatene, nymånedagene og høytidene, slik det er skrevet i Herrens lov.
 4 Він також наказав людям, мешканцям Єрусалима, віддавати визначену частку священикам і левітам, аби ті могли належним чином дотримуватись ГОСПОДНЬОГО Закону.
   
 4 Han sa også at folket som bodde i Jerusalem, skulle gi prestene og levittene den delen de skulle ha, så de kunne holde fast ved Herrens lov.
   
 5 Щойно цей наказ був оповіщений, як ізраїльтяни принесли багато первоплодів збіжжя, вина, олії, меду та інші плоди землі; вони також приносили і щедрі десятини з усього.
   
 5 Så snart dette påbudet ble kjent, kom israelittene med en stor mengde av førstegrøden, av korn og ny vin, fin olje og honning og av alt de ellers dyrket på marken. De kom også med rikelig tiende av alt.
 6 Так само ізраїльтяни та юдеї, що мешкали в інших юдейських містах, приносили десятину з великої худоби та худоби дрібної, а також з дарів, посвячених ГОСПОДУ, своєму Богові. Приносячи, вони понаскладали великі купи всього.
   
 6 De israelittene og judeerne som bodde i byene i Juda, ga også tiende av storfeet og småfeet, og de kom med hellige gaver som var vigslet til Herren deres Gud. De bar dem fram og la dem i haug etter haug.
 7 Третього місяця вони почали приносити дари, а в сьомому місяці закінчили.
   
 7 De begynte å legge opp haugene i den tredje måneden, og i den sjuende måneden ble de ferdige.
 8 Коли ж Єзекія та можновладці прийшли й побачили зібрані запаси, то подякували ГОСПОДУ і Його народові, Ізраїлю.
   
 8 Da Hiskia og stormennene kom og fikk se haugene, velsignet de Herren og hans folk Israel.
 9 Коли Єзекія почав розпитувати священиків та левітів про зібрані дари,
   
 9 Hiskia spurte seg for hos prestene og levittene om disse haugene.
10 то первосвященик Азарія, з покоління Садока, відповів йому, пояснюючи: з того часу, як почали приносити ці дари до ГОСПОДНЬОГО Храму, ми наїдались досхочу, але й багато залишалося, адже ГОСПОДЬ поблагословив Свій народ. Оце те, що залишилося.
   
10 Øverstepresten Asarja, som var av Sadoks hus, svarte ham: «Helt siden det begynte å komme offergaver til Herrens hus, har vi spist oss mette og enda hatt mye til overs. For Herren har velsignet sitt folk. Derfor har vi alt dette igjen.»
   
11 Тому Єзекія наказав приготувати при ГОСПОДНЬОМУ Храмі складські приміщення, і коли приготували,
   
11 Da sa Hiskia at de skulle gjøre i stand rom i Herrens hus, og det gjorde de.
12 з усією вірністю занесли туди святі приношення, десятини й посвячені дари. Начальником над коморами (був) призначений левіт Кенанія, а його брат, Шімей, був його заступником.
   
12 Folket kom da trofast med offergavene, tienden og de hellige gavene. Levitten Konanja hadde hovedansvaret for gavene, og hans bror Sjimi var nest etter ham.
13 За наказом царя Єзекії та керівника Божого Храму Азарії, в розпорядження Кенанії та його брата Шімея, були призначені: Єхіїл, Азазія, Нахат, Асаїл, Єрімот, Йозавад, Еліїл, Їсмахія, Махат і Беная.
   
13 Under Konanja og hans bror Sjimi sto andre tilsynsmenn: Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja. De var oppnevnt av kong Hiskia og Asarja, som hadde hovedansvaret for Guds hus.
14 А левіт Коре, син Їмни, придверний вартовий при Східній (Брамі, був) відповідальним за добровільні (дари) для Бога, та розподіл ГОСПОДНІХ приношень і найсвятіших речей.
   
14 Kore, sønn av levitten Jimna, som var vokter ved Østporten, hadde ansvar for de frivillige gavene til Gud. Han skulle dele ut Herrens offergaver og de høyhellige gavene.
15 Під його керівництвом були: Еден, Мініямін, Єшуа, Шемая, Амарія і Шеханія, котрі в священицьких містах чесно і справедливо розподіляли усе це серед своїх братів, згідно з їхніми чергами, як старшим, так і молодшим,
   
15 Under ham sto Eden, Minjamin, Jesjua, Sjemaja, Amarja og Sjekanja, som hjalp ham trofast i alle prestebyene. De skulle dele ut gavene til brødrene sine, både store og små, skift for skift,
16 незалежно від їхніх родоводів, мужчинам від трьох років і вище, – кожному, хто мав би колись прийти в ГОСПОДНІЙ Храм на своє щоденне служіння, згідно зі своїми обов’язками, та своїми чергами.
   
16 til alle menn og gutter som var tre år eller mer, enten de var oppført i slektsregistrene eller ikke, alle som dag etter dag kom til Herrens hus for å utføre tjenesten sin og vaktene sine, skift for skift.
   
17 Священики були внесені у списки за своїми батьківськими родинами, а левіти від двадцяти років і старше, – за їхніми посадами, та за їхніми чергами.
   
17 Prestene var ført opp i slektsregisteret etter sine familier, og levittene var ført opp skift for skift fra tjueårsalderen og oppover etter sine vakter.
18 У ці родовідні списки вносились навіть малі діти, а також жінки, сини й дочки всієї родини, адже вони сумлінно посвятили себе святій справі.
   
18 Alle var oppført med hele sin familie, med koner, sønner og døtre, for de skulle hellige seg med troskap.
19 Для нащадків Аарона, священиків, котрі мешкали в містах з пасовиськами, – для кожного, зокрема, міста були поіменно призначені мужі, котрі наділяли мужчин зі священицької родини, а також кожного вписаного в родовід левіта належною йому часткою.
   
19 Når det gjaldt de prestene, Aron-sønnene, som bodde på landet utenfor byene sine, var det i hver by navngitte menn som var utpekt til å dele ut det som tilfalt alle menn og gutter av presteslekt og alle som var ført opp i levittenes register.
   
20 Оце ті реформи, які звершив Єзекія по всій Юдеї. Його вчинки були чесними і правильними перед ГОСПОДОМ, його Богом.
   
20 Slik gjorde Hiskia i hele Juda; han gjorde det som var godt, rett og sant for Herren sin Gud.
21 У кожній справі, яку він розпочинав, – чи щодо служіння в Божому Храмі, чи відносно Закону та Заповідей, він постійно радився зі своїм Богом, і діяв від щирого серця, тому йому щастило. 21 I alt han tok fatt på, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus eller loven og budene, søkte han sin Gud av hele sitt hjerte. Og han lyktes i det han gjorde.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.